15. november 2011

- Tajomstvo knižníc
- Rekordérom je Krajská knižnica v Žiline

                                  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina, 15. november 2011

Každá z piatich knižníc Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) plní nielen mestskú, ale i regionálnu funkciu, Krajská knižnica v Žiline dokonca i krajskú, no a neraz sa knižnice zapájajú i do medzinárodného kontextu. Aby mohli knižnice plniť svoje základne poslanie, kráčať s dobou a uspokojovať potreby čitateľov, musia skvalitňovať nielen svoje služby, ale i obnovovať svoj knižničný fond. „Naše knižnice nie sú iba statické budovy so zaprášenými starými knihami. Je to živý a húževnatý organizmus plný ľudí bažiacich po nových informáciách. Len v roku 2010 napočítali knižnice Žilinského kraja spolu 784 313 návštevníkov,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. „Navzdory dnešným televíznym časom, stále veľké množstvo ľudí hľadá knižničné podujatia, tradičnú papierovú formu a vôňu kníh," dodal J. Blanár.

Knižnice Žilinského kraja ponúkajú kvalitné podujatia, služby na vysokej úrovni a najdôležitejšie - nákup nových kníh, časopisov a iných knižničných jednotiek. V minulom roku sa Krajskej knižnici podarilo kúpou či darom získať 6 376 kníh, Turčianskej 4 361, Liptovskej 3 015, Kysuckej 2 599 a Oravskej knižnici 2 226 prírastkov do svojich fondov. Jedným z ukazovateľov úspešnosti aktualizovaného fondu môže byť i množstvo výpožičiek. Rekordérom je Krajská knižnica v Žiline, ktorá sa už viacročne drží nad počtom 800 000 výpožičiek. V rebríčku návštevnosti stúpa aj Turčianska knižnica, kde sa v minulom roku zvýšili výpožičky o 49 016 na 513 567.

„Uvedomujeme si nutnosť obnovy knižničných fondov. Preto sa Žilinský samosprávny kraj aj v dnešných finančne náročnejších časoch rozhodol vyčleniť pre svoje knižnice na nákup knižničného fondu 15 000 €,“ povedal riaditeľ odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou Peter Kubica. Knižnice si tak budú môcť zakúpiť z financií od zriaďovateľa alebo z projektov 1 500 nových kníh. ŽSK bol úspešný i pri získavaní prostriedkov z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Hlavným cieľom schváleného projektu pod názvom „Informácie bez hraníc“ je mimo nákupu literatúry vo výške 8 500 € modernizovať knižnično-informačné služby nielen kvôli knihovníkom, ale hlavne smerom k používateľom.

ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5 knižníc, a to Krajskú knižnicu v Žiline, Kysuckú knižnicu v Čadci, Turčiansku knižnicu v Martine, Liptovskú knižnicu G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Oravskú knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky