15. február 2011

- Poslanci z KDH chcú šetriť, ale nie na sebe

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 15. február 2011

Na 9. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v pondelok 14. februára 2011 navrhol predseda ŽSK Juraj Blanár bod na úpravu odmien poslancov. Úprava sa týkala maximálnej výšky (20-násobok minimálnej mzdy), z ktorej sa na základe novej legislatívy musia po novom z odmien poslancov platiť zdravotné a sociálne odvody. Ak nedôjde totiž k zmene odmien, kraj bude musieť zaplatiť o 145 tisíc eur viac, čo môže negatívne ovplyvniť kompetencie kraja v sociálnej oblasti či školstve. Predsedovia poslaneckých klubov boli informovaní o tomto zámere na rokovaní grémia 7. februára 2011. Napriek tomu predseda klubu KDH-OKS Pavel Pavlásek navrhol týždeň po rokovaní grémia stiahnuť tento bod z rokovania. Predsedu ŽSK zaráža Pavláskove tvrdenie, že dôvodom bolo to, že návrh nebol prerokovaný v komisiách a rieši iba jednu cieľovú skupinu – poslancov. Plat poslancov nie je otázkou rokovania odborných komisií, ale je to otázka rokovania poslaneckých klubov. Veď práve takúto legislatívnu úpravu schválili v NR SR aj poslanci za KDH s odôvodnením potreby šetriť. Všetci poslanci za KDH v Žilinskom samosprávnom kraji však očividne šetriť nepotrebujú, pretože hlasovali proti znižovaniu svojich odmien. Je zarážajúce, že v národnom parlamente chcú poslanci z KDH šetriť, ale na krajskej úrovni nie.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky