14. marec 2011

- Morálne ocenenie politických väzňov

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                  Žilina, 14. marec 2011

Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dnes spolu s Ústavom pamäti národa (ÚPN) hostil veteránov protikomunistického odboja, ktorým boli slávnostne odovzdané pamätné dekréty a preukazy.

Ocenenia odovzdal predseda ŽSK Juraj Blanár a predseda ÚPN Ivan Petranský 23 obetiam totalitného režimu, ktoré boli odsúdené ako politickí väzni, či odvlečené do pracovných táborov. Odovzdanie dekrétov a preukazov „veteránom protikomunistického odboja“ je prejavom úcty a morálneho ocenenia za hrdinstvo, obete a svedectvá, ktoré títo ľudia priniesli v ťažkých politických časoch. „Poznanie histórie je cenné, aby sme sa v budúcnosti vystríhali chýb, ktoré sa stali v minulosti,“ povedal Juraj Blanár a dodal: „aj takáto doba bola a nesmieme na ňu zabudnúť.“ „Dnes vieme, že likvidácia tradičných hodnôt nemôže viesť k lepšej budúcnosti,“ obrátil sa Ivan Petranský k obetiam totalitného režimu: „a som rád, že sa vám môžem poďakovať za prinavrátenie slobody.“ Vtedajší komunistický režim ich väznil za politickú nespoľahlivosť, trestné činy vyzvedačstva či vlastizrady, ale i poburovanie proti republike, či pokus o nedovolené opustenie republiky.

Slávnostné odovzdávanie pamätných dekrétov sa konalo na pôde ŽSK po druhýkrát, prvé bolo v roku 2009. Morálne zadosťučinenie získalo od tohto roku viac ako 50 obetí komunistického totalitného režimu z územia ŽSK. Tým, ktorí sa tejto pocty a uznania nedožili, boli ocenenia odovzdané prostredníctvom najbližších príbuzných in memoriam.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK