14. júl 2011 (2)

- Kraj a Klub slovenských turistov skvalitňujú úroveň peších a cyklotrás
- Podpísali dohodu o spolupráci

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 14. júl 2011

Predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a Klubu slovenských turistov (KST) slávnostne podpísali na pôde Úradu ŽSK vzájomnú Dohodu o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Klubom slovenských turistov.

Obe strany podporujú turistiku a táborenie v prírode Žilinského kraja. Pohyb v prírode, pešo i na bicykli, formou lyžiarskej, vodáckej a jazdeckej turistiky umožňuje spoznávanie historických a kultúrnych hodnôt, ale aj prírodných krás kraja. Spoločnými silami sa predstavitelia upriamujú na podporu turistiky detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov. „Teší ma, že sa Žilinskému samosprávnemu kraju darí v spolupráci s turistickými klubmi skvalitňovať turistické značenie, smerovníky, a to nielen na peších trasách, ale i na cyklistických chodníkoch. Verím, že táto dobrá kooperácia sa bude ešte prehlbovať aj na základe podpísanej spoločnej dohody o spolupráci,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Cieľom spolupráce je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu jedinečnej sústavy značených trás. „Chcel by som vyzdvihnúť ústretový prístup predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Klub slovenských turistov sa podpisom tejto dohody stáva jediným garantom pešieho a lyžiarskeho značenia v Žilinskom kraji,“ povedal predseda KST Peter Perhala.

ŽSK má na svojom území 2964 km peších turistických trás, čo je najviac zo všetkých krajov na Slovensku. Od roku 2009 sa mu podarilo opraviť 720 km peších turistických chodníkov. V roku 2011 plánuje obnoviť 320 km trás pre turistov v regiónoch Turiec, Liptov, Horné Kysuce a Orava. Kraj za obdobie posledných troch rokov, v rámci systematickej revitalizácie a modernizácie cykloturistických a peších trás, obnoví dovedna 1 040 km chodníkov a existujúcich turistických značení pre milovníkov prírody.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky