14. december 2011

- Vyhlásenie Žilinského samosprávneho kraja k zrušeniu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti

Vyhlásenie Žilinského samosprávneho kraja k zrušeniu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti

                                          Žilina, 14. december 2011

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár víta dnešné rozhodnutie Národnej rady SR o zrušení transformácií nemocníc. „Od začiatku som bol proti tomu, aby sme museli transformovať nemocnice na akciové spoločnosti. Na zdravotníctvo sa nemožno pozerať cez obchodný zákonník. Jediným ziskom musí zostať zdravie ľudí, o ktoré sa musí starať štát ako zriaďovateľ najväčšej zdravotnej poisťovne. Všetci si platíme zdravotné poistenie zo zákona a tak je len prirodzené, že by sa štát mal postarať o dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ povedal J. Blanár, ktorý bol ako poslanec NR SR aj spolupredkladateľom pozmeňujúceho návrhu na zrušenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti.

Najväčšiu obavu máme z napĺňania zvýšenia platov, a preto vedenie nemocníc, ktorých zriaďovateľom je ŽSK, začne neodkladne rokovať predovšetkým so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o navýšení platieb. Iba tak je možné zabezpečiť navýšenie platov, ku ktorým sa zaviazala vláda v Memorande s LOZ,“ dodal J. Blanár, ktorý tiež vyjadril presvedčenie, že sa ďalšie vlády nebudú správať tak ignorantsky a macošsky ku krajským nemocniciam ako súčasná vláda.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 4 nemocníc – Kysuckej v Čadci, Hornooravskej v Trstenej, Dolnooravskej v Dolnom Kubíne a Liptovskej v Liptovskom Mikuláši, ktorých spádová oblasť je 330 tisíc obyvateľov.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK