13. december 2011

- Žilinský kraj je druhým najtransparentnejším krajom Slovenska

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 13. december 2011

Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) ohodnotila v rebríčku Otvorená samospráva Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako druhý najtransparentnejší kraj spomedzi všetkých ôsmych krajských samospráv Slovenskej republiky. Pred Žilinským krajom s 52% sa umiestnil na 1. priečke Banskobystrický s 53%, tretie miesto získal Bratislavský kraj so 47%. Na ďalších priečkach skončili 4. Prešovský (47%), 5. Nitriansky (46%), 6. Košický (46%), 7. Trnavský (41%) a 8. Trenčiansky (35%).

Rebríček transparentnosti hodnotil kraje v 11 oblastiach na základe 126 ukazovateľov - od poskytovania informácií o práci úradu a poslancov cez možnosti zapojenia verejnosti do diskusie a otvorenosti verejného obstarávania, personálnu politiku, prenájom majetku až po udeľovanie grantov a dotácií. Súčasné hodnotenie krajov preverilo prácu predsedov od ich nástupu do funkcií po voľbách v roku 2009. Ďalšie hodnotenie urobí TIS o dva roky ku koncu ich volebného obdobia. Pri Žilinskom kraji vyzdvihla TIS zverejňovanie infožiadostí nad rámec svojich zákonných povinností na internetovej stránke kraja www.regionzilina.sk. „Aj prostredníctvom takýchto hodnotení vidíme možnosti, ako sa zlepšovať v informovaní. V novom roku pripravujeme redizajn webu Žilinského kraja, preto prehodnotíme jeho úpravy tak, aby sme sa opäť viac priblížili k občanovi, a naďalej mu poskytovali dôležité informácie prehľadne a aktuálne,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.

Počas vyhlásenia výsledkov riaditeľ TIS Gabriel Šípoš zdôraznil, že médiá i občania venujú samosprávnym krajom a ich predsedom päťkrát menej mediálnej pozornosti ako obciam, ich primátorom a starostom, hoci kraje hospodária s oveľa väčšími financiami. Ich ročné výdavky predstavujú 1,1 miliardy eur a zhruba takú sumu rozdeľuje 25 najväčších miest. Pritom o dianí v mestách vie verejnosť oveľa viac ako o krajoch, ktoré ostávajú v úzadí pozornosti občanov aj médií. V hodnotení zo 100 možných bodov dosiahli kraje v priemere 46 bodov, kým v podobnom rebríčku krajské mestá mali priemerne 55 bodov.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK