13. december 2011 (2)

- Vyhlásenie Roku osobností v Žilinskom kraji 2012
- Zapojte sa do osláv s nami

                        Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                          Žilina, 13. december 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlasuje Rok osobností 2012, do ktorého sa môžu zapojiť samosprávy, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, združenia i kluby kraja. Pokračuje tak v tradícii začatej v minulom roku.

V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti venuje ŽSK rok osobnostiam, ktoré svojím životom a prácou šírili osvetu medzi ľuďmi a zaslúžili sa o kultúrno – spoločenský rozvoj svojho regiónu. Rok 2012 je v Liptove Rokom Pavla Straussa pri príležitosti 100. Výročia jeho narodenia, v Turci je Rokom Jonáša Záborského pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, na Orave Rokom Antona Bernoláka pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia, na Kysuciach Rokom Jána Palárika pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia a na Hornom Považí je Rokom Jána Dadana pri príležitosti 350. výročia jeho narodenia.

Rozmanitosť aktivít, ktoré kultúrne organizácie ŽSK v spolupráci s mestami, obcami, školami, cirkvami, Maticou slovenskou a občianskymi združeniami pripravili v minulom roku, sa stretla s pozitívnym hodnotením návštevníkov. Práve to nás utvrdzuje v presvedčení o dôležitosti prezentovania odkazu predkov a pripomenutia si významných dejateľov,“ podotkol predseda ŽSK Juraj Blanár.

Aj preto opäť kraj oslovuje miestne samosprávy, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, združenia i kluby Žilinského kraja, aby sa zapojili so svojimi podujatiami do spoločnej marketingovej prezentácie vybraných osobností v regiónoch, a do 20. decembra 2011 nahlásili názov i termín aktivity na mailový kontakt zuzana.tichakova@zask.sk.

Počas Roku osobností 2011 si na Orave uctili Martina Hattalu a na Hornom Považí Jána Frátrika. Liptov a Turiec sa spojili v oslavách 200. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu a región Kysuce spomínal na Eugena Andrewa Cernana. Všetkých dejateľov si regióny a ľudia v nich pripomenuli množstvom podujatí počnúc výstavami, literárnymi pásmami, workshopmi, publikovaním článkov, medailónov, monografií až po prednášky, prehliadky, súťaže ako i ďalšími aktivitami.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK