11. január 2011

- Žilinský a Ústecký kraj podpísali dohodu o spolupráci
- Kraje spája snaha o efektívne čerpanie eurofondov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 11. január 2011

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ďalej iba „ŽSK“) Juraj Blanár vidí hlavné oblasti spolupráce s Ústeckým krajom v spoločných projektoch na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, vzdelávania a inovácií. Zdôraznil to počas dnešného podpisu dohody o spolupráci, ktorý za Ústecký kraj parafovala hejtmanka Jana Vaňhová. Hoci kraje nemajú spoločné hranice, podľa hejtmanky majú spoločný cieľ v efektívnom čerpaní eurofondov. „Niektoré oblasti spolupráce sme posunuli veľmi dopredu vďaka prostriedkom Európskej únie. Napríklad oblasť cestovného ruchu. Ponúkame tiež výmenu žiakov stredných škôl v rámci nových programov, ktoré Ústecký kraj podporuje aj finančne,“ povedala J. Vaňhová. Riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Weichselgärtner vidí možnosti spolupráce v športových projektoch na rozvoj zdravého životného štýlu detí a mládeže a vo výmenných programoch v rámci odborného výcviku študentov stredných škôl.
Zaujímavým je pre J. Blanára aj odovzdávanie si skúseností v oblasti legislatívneho procesu: „Kraje v Českej republike majú legislatívnu iniciatívu, čo u nás nie je. Rovnako je to tiež pôsobenie v cestovnom ruchu, kde majú české kraje skúsenosti na základe zákona, ktorý u nás ešte len začína platiť,“ uviedol predseda ŽSK s presvedčením, že zmluva sa bude napĺňať zmysluplnými vzájomnými projektmi, lebo vznikla spontánnym záujmom oboch krajov. Žilinský samosprávny kraj spolupracuje okrem Ústeckého kraja aj s ďalšími dvoma českými krajmi – Zlínskym a Moravskosliezskym, s ktorým úspešne pracuje v čerpaní eurofondov.


Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky