11. apríl 2011

- Chcú dostavbu cestnej infraštruktúry i verejnú železničnú dopravu
- Starostovia a primátori rokovali s predsedom ŽSK

                         Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 11. apríl 2011

Zasadnutie rady starostov a primátorov Žilinského kraja sa konalo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Župan Juraj Blanár novým i opätovným predsedom jednotlivých regionálnych ZMOS-ov žilinského kraja pripomenul dôležitosť vzájomnej prepojenosti a spolupráce. Otvoril otázky týkajúce sa dostavby cestnej infraštruktúry D1 a R3. Možnosť organizácie pracovného semináru pre zintenzívnenie vzájomnej spolupráce a zblíženia jednotlivých regiónov kraja. Záverečným bodom rokovania bola verejná železničná doprava. „Ešte raz hovoríme, že nebudeme doplácať a dopĺňať chýbajúce vlakové spoje. My nemáme finančné prostriedky na to, aby sme rozširovali zmluvy o výkone vo verejnom záujme,“ podotkol J. Blanár. Za odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ŽSK počas rokovania predstavila jeho riaditeľka Iveta Chabadová Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zdôraznila význam tohto plánovacieho dokumentu a rozvojovú stratégiu ŽSK. Milan Ovseník hovoril o úspešnej realizácii regionálneho operačného programu v ŽSK. Pod jeho vedením kvalifikovaní zamestnanci pomohli žiadateľom Žilinského kraja, medzi nimi mestám aj obciam vo všetkých regiónoch kraja ku schváleniu 74 projektov rekonštrukcií námestí a verejných plôch. Riaditeľka centrálnej koordinačnej jednotky ŽSK Jaroslava Mišíková ocenila 89 úspešných mikroprojektov v rámci Podpory miestnych iniciatív Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 v hodnote takmer 3,5 mil. € a 47 mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 v hodnote takmer 60 tis. €.

Zasadnutia rady starostov a primátorov Žilinského kraja sa zúčastnili Igor Choma – RZMO Horného Považia, Pavel Baráni – ZMO Liptova, Ján Pavlík – ZMO Ružomberok, Andrea Šimurdová – ZMO Kysúc, Anton Tkáčik – ZMO Dolných Kysúc, Jaroslav Mitaš – ZMO Rajeckej doliny, Roman Matejov – ZMO Dolnej Oravy, Ján Banovčan – ZMO Hornej Oravy a František Poleta – ZMO Biela Orava.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky