10. november 2011

- Výzva vláde SR, aby doriešila nedofinancovanie zdravotníctva

                                 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina 10. november 2011

Žilinský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ 4 nemocníc a jednej polikliniky, víta zámer vlády SR zvýšiť mzdy zdravotným sestrám, ktorých práca je pre chod zdravotníckych zariadení nevyhnutná. Nedoriešený ale stále zostáva spôsob garantovania takéhoto zvýšenia a najmä neodstránenie rozdielov, ktoré vládnu v mzdovom ohodnotení zdravotných sestier v rôznych verejných nemocniciach, čo súvisí s netransparentným a nevyváženým financovaním prostredníctvom poisťovní. Žilinský samosprávny kraj upozorňuje na potrebnosť dofinancovania nemocníc, aby mohli byť v budúcom roku nielen zvýšené mzdy zdravotných sestier, ale aj ich dorovnanie na rovnakú úroveň či už ide o nemocnice v pôsobnosti štátu alebo samosprávneho kraja. Očakávame, že vláda jasne zadefinuje, ako dofinancuje nemocnice, aby tieto mohli garantovať sľub tejto vlády. Plne podporujeme snahu všetkých zdravotníckych pracovníkov, čiže sestier i lekárov, o zlepšenie mzdových podmienok a adekvátne odmeňovanie, čo však nebude možné, ak štát neprehodnotí svoj postoj k verejným nemocniciam, a ak nebude garantovať dostatok financií pre nemocnice, kým nebude zavedený nový spravodlivý systém.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky