10. november 2011 (2)

- Žilinská župa (po)zastavila neželanú transformáciu nemocníc
- Kraj bude rokovať s lekármi i s novou vládou

                          Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 10. november 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) (po)zastavil neželanú transformáciu nemocníc. Tento krok vyplynul z aktuálnej vnútropolitickej situácie na Slovensku. Aj napriek tomu, že Zastupiteľstvo ŽSK ešte v lete transformáciu schválilo, nežiaduci vývoj v zdravotníctve, dôsledkom jeho nedofinancovania si vyžiadal opätovnú pozornosť poslancov žilinského krajského zastupiteľstva.

Predkladateľom návrhu na zrušenie Uznesenia 3/11 v častiach 1. a 2. zastupiteľstva z 27. júna 2011 bola skupina 23 poslancov zastúpená Igorom Chomom, ktorý návrh predniesol.

Väčšina poslancov s návrhom súhlasila. Ich rozhodnutím nevzniknú nové akciové spoločnosti, ale ostane zachovaná doterajšia právna subjektivita nemocníc kraja v podobe príspevkových organizácii. O ich ďalšej existencii bude žilinská krajská samospráva rokovať s novou vládou. Zároveň sa tak vytvorí priestor pre dialóg o oddlžení krajských nemocníc. „Neoddlžením regionálnych krajských nemocníc štát diskriminuje 330 tisíc obyvateľov kraja, ktorí si platia zdravotné poistenie rovnako ako pacienti štátnych nemocníc, ktorých oddlženie vláda už pripravuje,“ povedal Juraj Blanár, predseda ŽSK. Ako podotkol poslanec Choma, jedným z dôvodov zrušenia transformácie, sú aj hromadné výpovede lekárov v Žilinskom kraji, ktoré môžu viesť ku kolapsu regionálneho zdravotníctva. „Počet výpovedí lekárov v nemocniciach v pôsobnosti ŽSK presiahol k 30.09.2011 52% z celkového počtu. K 2.11.2011 stiahlo svoju výpoveď iba 16 lekárov. Našou súčasnou prioritou číslo 1 je dialóg s lekármi pre zachovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov štyroch krajských nemocníc,“ uviedol predkladateľ návrhu o zastavení transformácie I. Choma.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky