10. február 2011

- Túry do kultúry prilákali odborníkov zo Slovenska i Českej republiky
- Na konferencii prezentovali marketingové úspechy v oblasti kultúry

                          Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 10. február 2011

Nestačí len organizovať kvalitné kultúrne podujatia, ale je potrebné ich aj predať, odkomunikovať, odprezentovať ako špičkové kultúrne produkty,“ povedal Peter Kubica, riaditeľ odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v úvode konferencie „Túry do kultúry a do ringu marketingu“. Naznačil tak témy, kvôli ktorým sa kultúrni a marketingoví pracovníci z rôznych častí Slovenska a z Českej republiky zišli. Celoslovenská kultúrno-komunikačná konferencia zorganizovaná Úradom Žilinského samosprávneho kraja poskytla 10. februára 2011 priestor prezentovať konkrétne príklady z marketingovej praxe riaditeľov múzeí, hvezdární, ale i krajských samospráv. Úspešné príklady spoločnej mediálnej podpory kultúry a subjektov cestovného ruchu, ako aj aktivity pre deti, mládež, dospelých i celé rodiny, predstavil Žilinský samosprávny kraj. „V roku 2009 sme s ohľadom na dopady finančnej krízy, ktorá zasiahla aj kultúru a dotkla sa návštevnosti našich inštitúcií, pamiatok a tradičných podujatí, začali uvažovať o rozšírení ponuky podujatí, aby sme zaujali nielen obyvateľov kraja, ale aj zahraničných turistov. Spájanie síl na propagáciu krás a turistických možností našich regiónov je logickým vyústením tejto snahy“, povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Vplyv mediálnej a marketingovej prezentácie na návštevnosť kultúrnych pamiatok a podujatí priblížili aj hovorkyne Prešovského a Košického kraja. „Na konferenciu sme sa prišli učiť, čo sa dá robiť lepšie, aké zaujímavé projekty robia kolegovia z iných krajov a regiónov, i keď aj my sa máme určite čím pochváliť,“ zhrnula Zuzana Bobríková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja. „V prípade nášho múzea sa dobré marketingové aktivity vnímajú ako záchrana kultúrneho dedičstva. Financie od návštevníka zo vstupného sa totiž efektívne využívajú na prevádzku hradu a skanzenu“, potvrdil súvis medzi kvalitnou prezentáciou a rozvojom pamiatok Dalibor Mikulík, kastelán hradu Ľubovňa. Stretnutie odborníkov na kultúru a komunikáciu s verejnosťou ponúklo pestrú prehliadku zaujímavých počinov v tejto oblasti. Táto konferencia otvorila diskusiu o problematike efektívneho marketingu v kultúre.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky