1. apríl 2011

- Kreatívni stredoškoláci sa môžu zapojiť do 4. ročníka súťaže Dobré správy samosprávy

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 31. marec 2010 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlasuje 4. ročník úspešnej stredoškolskej súťaže „Dobré správy samosprávy“ s podtitulom „..., ktorá pre vás mnohé spraví“ pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Adepti môžu už tradične súťažiť o zaujímavé ceny so svojimi power-pointovými prezentáciami a tento rok po prvýkrát aj s videom na témy:

1. Predstavujem Žilinský kraj cudzincom

2. Sme hrdí na významné osobnosti kraja

3. Žilinský kraj – miesto športových príležitostí

4. Využité možnosti eurofondov

5. Žilina self-governing region – place for living (Preklad z anglického jazyka: „Žilinský samosprávny kraj – miesto pre život.“ Prezentácia má byť v anglickom jazyku.)

Uzávierka súťaže je do 10. mája 2011. Súťažiaci musia dbať na presné dodržiavanie kritérií, v práci sa vyžaduje správne použitie erbu ŽSK, názov regiónov kraja, text a video musia byť autorské, nie kopírované z internetu, texty musia byť bez gramatických a pravopisných chýb s použitím kvalitných, nedeformovaných fotografií a ilustrácií. Pri videu je nutné dodržať predpísané formáty, power-pointová prezentácia by nemala mať viac ako 25 snímok. Presné podmienky súťaže sú dostupné na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v časti Zaujímavosti.

Ocenenie víťazov predsedom ŽSK Jurajom Blanárom a prehliadka výherných prác je plánovaná na koniec mája 2011. O súťaž, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o kraji modernou formou, prejavuje mládež značný záujem. Od roku 2008 sa do nej zapojilo takmer 250 študentov s 200 prácami.

                                                                                                Ing. Radka Kulaviaková
                                                                                                            hovorkyňa ŽSK