1. apríl 2011 (2)

- Predseda ŽSK sa pripája k protestu zdravotníkov

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                     Žilina, 1. apríl 2011

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár sa pripája k vyhláseniu zdravotníkov a plne podporuje ich požiadavky, ktoré dnes vyjadrili na protestnom stretnutí pred budovou Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave. Ide o päť spoločných požiadaviek. V nich žiadajú okamžité dofinancovanie rezortu a zreálnenie cien výkonov, uzatváranie zmlúv medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami na dobu neurčitú, zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti a odpredaj nemocníc vyšších územných celkov strategickým partnerom, stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, ako aj navýšenie zdravotníckych odvodov za poistencov štátu na budúci rok na úroveň 5,5 percenta. „Podporujem požiadavky zdravotníkov. A rovnako požadujem zrovnoprávnenie nemocníc štátnych a krajských. Je tiež potrebné oddlžiť všetky nemocnice, aby štát nerobil rozdiely medzi pacientmi,“ dodal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK