9. apríl 2010

- Stredná odborná škola technická v Čadci skvalitňuje vybavenie
- Cieľom školy je zlepšiť pripravenosť absolventov na prax

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 9. apríl 2010

Stredná odborná škola (SOŠ) technická v Čadci má novú odbornú IKT učebňu pre regulačnú a automatizačnú techniku. Získala ju vďaka rozvojovému programu Ministerstva školstva s názvom „Otvorená škola“, do ktorého sa úspešne zapojila v minulom roku s podporou svojho zriaďovateľa – Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Projekt za 9620 eur umožní žiakom získať zručnosti, ktoré sú aktuálne žiadané zamestnávateľmi, a tým im uľahčí uplatnenie na trhu práce po dokončení štúdia. „Zriadením novej učebne dosiahneme vyššiu názornosť pri vyučovaní, ale najmä dôjde k zlepšeniu odborných kompetencií žiakov i pedagógov v používaní a obsluhe najnovšieho softvéru a programovania pre elektro odbory a inštalatérov,“ povedal riaditeľ školy František Kajánek. Škola v Čadci je jednou zo šiestich stredných škôl, ktoré začali v roku 2009 realizovať projekt ŽSK s názvom „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“. Cieľom je inovovať odborné vzdelávanie vo vybraných školách a vytvoriť nové rozvojové programy, ktoré budú korešpondovať s požiadavkami zamestnávateľov. „Zariadenie, aké máme možnosť vidieť tu, nemá ani jedna škola v našom samosprávnom kraji. Blahoželám škole, že má takúto možnosť vyučovať svojich žiakov,“ zhrnul dobrú prípravu žiakov pre prax podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Štrba. SOŠ s aktuálnym počtom 673 študentov v školskom roku 2009/2010 je aktívna i v ďalších projektoch skvalitňovania odbornej prípravy svojich absolventov. Medzi iným zriadila novú učebňu pre výučbu jazykov, ktorá bola súčasťou projektu „Jazykové laboratórium“ a podieľala sa na rozvojovom projekte grafických systémov v odbornom vzdelávaní.

                                                                                   Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                         hovorkyňa ŽSK