7. máj 2010

- Budúcnosť rybárov v Mošovciach vidí kraj v zriadení centra odborného vzdelávania a poradenstva

                                Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                     Žilina, 7. máj 2010

Z iniciatívy predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára sa vo štvrtok 6. mája 2010 konalo pracovné stretnutie s ministrom pôdohospodárstva SR Vladimírom Chovanom k téme budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy absolventov pre prax v rybárstve na Strednej odbornej škole (SOŠ) rybárskej v Mošovciach. Škola, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku, má kapacitu 200 miest. V školskom roku 2009/2010 je počtom 43 študentov obsadená na 21,5%, čím je ďaleko na chvoste za ostatnými strednými školami nielen v regióne Turiec, ale aj v celom kraji. „Rybárstvo je s Turcom spojené historicky a my sa snažíme nájsť čo najlepšiu alternatívu, ako ho zachrániť. Musíme spoločne vytvoriť také povedomie a študijné podmienky, aby rodičia a žiaci o tento odbor prejavovali opätovný záujem,“ povedal na úvod stretnutia predseda ŽSK. Minister pôdohospodárstva vidí stabilizačné možnosti školy v spolupráci s rybárskym združením, ktoré má na Slovensku silnú základňu. Zároveň V. Chovan vyjadril ochotu pomôcť tejto na Slovensku jedinečnej škole, aby mohla aj naďalej vychovával mladých rybárov. „Už v minulosti sme riešili výšku normatívu na žiaka pre poľnohospodárske školy. Tejto otázke sa budeme venovať a zmenu presadzovať aj pre rybársku školu,“ uviedol minister. Budúcnosť školy si vie predseda ŽSK predstaviť v zriadení Centra odborného vzdelávania a poradenstva v rybárstve, ktoré by fungovalo ako odborná škola pre mládež, a zároveň ako školiaci a poradenský orgán pre rybárov v praxi. Škola má totiž vlastné rybné hospodárstvo a moderne vybavenú spracovňu sladkovodných rýb, ktorej hlavný výrobok - pstruh pitvaný, zmrazený získal oprávnenie používať značku kvality (udeľuje ju Ministerstvo pôdohospodárstva SR). Prítomní sa zhodli na vytvorení pracovného tímu zloženého zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Žilinského samosprávneho kraja, SOŠ rybárskej v Mošovciach a Slovenského rybárskeho zväzu, pričom jeho prvé stretnutie naplánovali na druhú polovicu mája.

                                                                                      Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                             hovorkyňa ŽSK