5. september 2010

- Budatínsky park dostal po šiestich desaťročiach svoju pôvodnú tvár anglického parku

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5. september 2010

Na symbolickom mieste sútoku riek Váh a Kysuca dnes verejnosti po zasadení posledného stromu lipovej aleje znovu sprístupnili obnovený Budatínsky park, súčasť Budatínskeho hradného areálu. Po viac ako šiestich desaťročiach získal park s rozlohou 50 000 m2 svoju pôvodnú podobu prírodno-krajinárskeho parku z 18. storočia. „Hrad a park mal počas svojej dlhej histórie viacero majiteľov. Dnes je jeho vlastníkom Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý prišiel s cieľom zachrániť toto dôležité kultúrne dedičstvo v podobe hradu a významnú zelenú zónu krajského mesta v podobe parku. Úspešným projektom sme rozsiahlu obnovu parku zrealizovali vďaka dotácii vo výške 686 671 € v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013, pričom kraj z vlastných zdrojov investoval ďalších 235.000 €,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Revitalizácia parku si vyžiadala rozsiahle práce, keďže dlhodobo, niekoľko desaťročí, sa údržba vykonávala len v nevyhnutnej miere a rozsahu. V roku 2006 v rámci prípravy projektu stavebných úprav areálu Budatínskeho hradu bola spracovaná aktualizácia dokumentu „Inventarizácia drevín, návrh zdravotných výrubov a ošetrení“ z roku 2000, ktorá potvrdila nevyhovujúci stav drevín a výsledky boli zapracované do projektovej dokumentácie. Cez úspešný projekt sa tak pristúpilo k nevyhnutným a rozsiahlym sadovým úpravám. Tie začali v januári tohto roku, pre nepriaznivé daždivé počasie sa ukončili v auguste. „Realizoval sa zdravotný výrub drevín, kompozičný výrub drevín vyplývajúci z funkčného a kompozičného riešenia parku, výsek podrastu pre uvoľnenie najhodnotnejších stromov a zlepšenie ich existenčných podmienok. Priestor sa presvetlil, vyčistil a uvoľnili sa plochy pre dosadby na doplnenie existujúceho stavu o kostrové dreviny. Zároveň sa dosiahla vhodnejšia veková štruktúra porastu. Spolu sme dosadili 61 stromov a 752 kríkov,“ informoval nás riaditeľ odboru vnútornej správy ŽSK Ján Jarošík.Obnovila sa tiež unikátna dvojradová lipová aleja. Terén parku zostal zachovaný tak, ako bol pôvodný, v celom parku sa ale rekultivovali trávniky a založili nové. „Osobitne boli nutné vysokoodborné zákroky na ošetrenie stromov. Opravili sme staré a vytvorili nové chodníky z mlate, pribudlo elektrické osvetlenie v lipovej aleji, zavlažovací systém a popri chodníkoch sme umiestnili lavičky, nádoby na odpadky a informačné tabule,“ doplnil J. Jarošík. ŽSK v parku počíta aj s organizovaním rôznych spoločenských podujatí, preto sa súčasťou parku stalo mobilné pódium a spevnená plocha pre divákov. Na dnešnej premiérovej akcii – „Hudobnom dni“ sa na ňom predstavili amatérske regionálne hudobné skupiny. Najbližšie privíta areál Budatínskeho hradu účastníkov podujatia „Medzinárodný deň cestovného ruchu“. „Park bol, aj je hojne navštevovaný obyvateľmi a návštevníkmi mesta Žiliny, preto verím, že si toto krásne obnovené miesto budeme spoločne chrániť a nestane sa miestom vandalizmu, ako tomu, žiaľ, bývalo v minulosti,“ uzavrel J. Blanár.

Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK

        

        

                                 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky