5. marec 2010

- Stretli sa slovenskí a poľskí odborníci zo sociálnej oblasti
- Informácie o zariadeniach sociálnych služieb kraja na internete

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 5. marec 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pokračuje v skvalitňovaní poskytovania sociálnych služieb vo svojich zariadeniach realizovaním prvého projektu v sociálnej oblasti v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Vďaka projektu „Pomáhajme ľuďom spoločne“, na ktorý získala krajská samospráva 32 598 eur, si na medzinárodnej konferencii medzi sebou vymenili skúsenosti zamestnanci domovov sociálnych služieb z oboch partnerských štátov. „Nadviazanie a následné udržiavanie profesionálnych aj priateľských kontaktov s partnermi zo Sliezskeho vojvodstva môže byť podnetnou a príjemnou dlhodobou aktivitou, ktorá obohatí spoločenský život klientov a prispeje k výmene skúseností pri vykonávaní rôznorodých záujmových činností,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár pri otváraní konferencie. Súčasťou projektu sú i študijné exkurzie po zariadeniach sociálnych služieb krajskej samosprávy a Sliezskeho vojvodstva. Riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková dodala: „Dôležitou súčasťou projektu je tiež prezentácia a zverejnenie informácií o našich zariadeniach na internete.“ Každému z 26-tich domovov v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sa zriadi internetová stránka, kde budú pre verejnosť zverejnené informácie o druhoch poskytovanej starostlivosti, o možnostiach prijatia klienta, o rozmanitej záujmovej, kultúrnej, pracovnej a rekreačnej činnosti. Fotografie na stránkach bližšie predstavia okolie i vnútorné vybavenie domovov a priblížia atmosféru prežitých akcií. Ďalšou aktivitou projektu je príprava slovensko-poľskej brožúry a letákov o poskytovaní sociálnych služieb v každom zariadení.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK

               

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky