4. marec 2010

- Oravská a Kysucká knižnica bez bariér
- Žilinský kraj zmodernizuje knižnice za 1 700 000 eur z eurofondov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. marec 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal z Regionálneho operačného programu financie na skvalitnenie a rozšírenie služieb Kysuckej knižnice v Čadci a Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. „V Kysuckej knižnici zriadime bezbariérové informačné centrum vybavené počítačovou technikou a prístupné každému návštevníkovi bez obmedzení, teda aj neregistrovaným osobám v knižnici, ktoré budú nutne potrebovať radu v akejkoľvek oblasti,“ predstavil jeden z hlavných cieľov projektu predseda ŽSK Juraj Blanár. Za viac ako 1 200 000 eur sa v Kysuckej knižnici vytvorí tiež bezbariérový vstup, toaleta a parkovisko pre imobilných. Projekt tiež rieši zateplenie strechy, budovy, výmenu podláh, vzduchotechniku, elektroinštaláciu a opravu omietok. Zateplením sa odstráni problém vlhkosti, ktorá znehodnocuje nielen knižničné dokumenty a umelecké diela, ale ohrozuje zdravie zamestnancov a návštevníkov knižnice. „Kysucká knižnica sa za posledných päť rokov radí na prvé priečky medzi slovenskými knižnicami v porovnaní počtu zaregistrovaných používateľov a obyvateľov sídelného mesta knižnice, konkrétne Čadce. Myslím si, že tento trend sa nám s pomocou projektu krajskej samosprávy určite podarí udržať,“ uviedla riaditeľka knižnice Jana Mudríková. Kysuckú knižnicu navštívilo v roku 2009 spolu 138 429 ľudí.
„Projektom Oravskej knižnice za viac ako 476 000 eur tiež prioritne riešime odstraňovanie bariér a nevyhovujúce tepelnotechnické podmienky,“ vysvetľuje J. Blanár. Vybuduje sa trojpodlažná prístavba, ktorá bude slúžiť nielen na poriadanie výstavných, komunitných a spoločenských aktivít pre verejnosť, ale vznikne v nej chýbajúca elektronická študovňa. „Študovňa bude vybavená tromi počítačmi a tlačiarňami. Prístupná bude i pre imobilných návštevníkov, nakoľko nová prístavba bude mať výťah a s hlavnou budovou ju prepoja bezbariérové prechody,“ doplnil riaditeľ Oravskej knižnice Peter Huba. Kým v roku 2008 zaevidovala knižnica 88 315 návštevníkov, v roku 2009 ich bolo už 91 929. Vďaka projektu a rozširovaniu aktivít Oravskej knižnice sa predpokladá nárast návštevnosti aj v budúcnosti. Krajská samospráva projekty spolufinancuje piatimi percentami zo svojho rozpočtu a so začatím stavebných prác sa počíta v druhom polroku 2010.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky