31. marec 2010

- Divadelné dosky Národného domu v Martine hostili 59 ocenených stredoškolských pedagógov Žilinského kraja

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 31. marec 2010

Spolu 59 pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) ocenil dnes predseda ŽSK Juraj Blanár na divadelných doskách Národného domu v Martine. Ocenenia za dlhoročnú pedagogickú prax, významné zásluhy na rozvoji, prezentácii školy a na výchovnovzdelávacích úspechoch si pri príležitosti Dňa učiteľov odnieslo 15 pedagógov z Horného Považia, 8 z Turca, 15 z Liptova, 14 z Oravy a 7 z Kysúc. „Od roku 2007 sme ocenili 202 pedagogických osobností. Konkrétne nominácie sú na rozhodnutí škôl, ktoré najlepšie poznajú prácu svojich vyučujúcich. Vážime si ich dôležité prínosy v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže, pretože budúcnosť závisí aj od toho, ako našu mladú generáciu pripravujú na vstup do spoločnosti a akými vedomosťami a mravnými kvalitami ju vyzbroja,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Školy spolu navrhli 55 pedagógov, odbor školstva a športu ŽSK odporučil oceniť aj štyroch riaditeľov škôl, dožívajúcich sa významného životného jubilea - 60 rokov. Oslavujúcimi sú Ján Korenčiak zo Spojenej školy v Tvrdošíne, Peter Takáč zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne, Miroslav Nociar z Gymnázia v Ružomberku a Helena Kováčová z Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci. Slávnostný program Dňa učiteľov 2010 zavŕšili herci Slovenského komorného divadla v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, predstavením francúzskeho dramatika Jeana-Claudea Carrièrea „Terasa“ v réžii Petra Gábora.

                                                                                   Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                         hovorkyňa ŽSK

     

     

                               

Deň učiteľov

Zoznam ocenených pedagógov

Horné Považie

Gymnázium Rajec Javorová 5 Mgr. Dušan Šebán

Gymnázium Rajec Javorová 5 Mgr. Janka Gažúrová

Gymnázium Žilina Hlinská 29 Mgr. Mária Erniholdová

Gymnázium Žilina Varšavská cesta 1 Mgr. Darina Almášiová

Konzervatórium Žilina J.M.Hurbana 48 Mgr. art. Eva Kudjová

Dopravná akadémia Žilina Rosinská cesta 2 Mgr. Zuzana Kovárová

Obchodná akadémia Žilina Veľká okružná 32 Mgr. Elena Kulihová

Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina Komenského 50 PhDr. Alica Zvrškovcová

Stredná odborná škola podnikania Žilina Sasinkova 45 PhDr. Zdenka Albrechtová

Stredná priemyselná škola stavebná Žilina Veľká okružná 25 Mgr. Magdaléna Kolcúnová

Stredná odborná škola poľnohospodárstva

a služieb na vidieku Žilina Predmestská 82 Ing. Jaroslava Husarčíková

Stredná odborná škola stavebná Žilina Tulipánová 2 Ing. Ján Kováč

Stredná zdravotnícka škola Žilina Hlboká cesta 23 Mgr. Ľubica Žitníková

Spojená škola Žilina Rosinská cesta 4 Eduard Jelínek

Spojená škola Žilina - Bytčica Hlavná 2 Mária Lazarová

 

Kysuce

Gymnázium Turzovka Ľ.Štúra 35 Mgr. Danka Struharňanská

Stredná odborná škola technická Čadca Okružná 693 Milan Majchrák

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 17. novembra 2579 Ing. Milan Liščák

Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou č. 1642 Miroslav Kučerík

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janota Čadca Ul.17.novembra 2701 Elena Metruková

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janota Čadca Ul.17.novembra 2701 Ing. Helena Kováčová - 60r.

Spojená škola Kysucké Nové Mesto Nábrežná 1325 Mgr. Adriana Pečková

 

Turiec

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha Martin Malá hora 3 RNDr. Dagmar Šimová

Gymnázium Jozefa Lettricha Martin Ul.J.Lettricha 2 Mgr. Vlasta Kubizňová

Obchodná akadémia Martin Bernolákova 2 Ing. Marína Jankovičová

Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice SNP 509/116 Mgr. art. Mária Baťková

Stredná odborná škola dopravná Martin - Priekopa Zelená 2 Ján Stano

Stredná priemyselná škola Martin Novomeského 5/24 Ing. Ján Hajda

Spojená škola Martin Červenej armády 25 Mgr. Dušan Hauliš

Spojená škola Turany Komenského 1049/23 Mgr. Jarmila Roháčeková

 

Liptov

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš Hodžova 13 PaedDr. Vlasta Šiarniková

Gymnázium Ružomberok Š.Moyzesa 21 Mgr. Peter Halmo

Gymnázium Ružomberok Š.Moyzesa 21 RNDr. Miroslav Nociar - 60r.

Stredná odborná škola drevárska Liptovský Hrádok Pod lipami 77 Ján Sabaka

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok Celiny 536 Mgr. Pavol Lenárt

Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš Školská 8 Ing. Jana Ursínyová

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš Čs.brigády 1804 Bc. Peter Pirončiak

Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok Bystrická cesta 2 Ing. Milan Trstenský

Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský Hrádok Hradná 534 Ján Kriško

Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 669 Ing. Iva Staroňová

Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok Scota Viatora 6 Mgr. Emília Majtenyiová

Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš Vrbická 632 Mgr. Ľubomíra Halková

Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Nábr.K.Petroviča 1571 RNDr. Erika Menkynová

Obchodná akadémia Ružomberok Scota Viatora 4 Ing. Alena Hlavatá

Spojená škola Ružomberok Scota Viatora 8 Ing. Helena Smoleková

 

Orava

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo Mieru 307/23 Mgr. Štefan Bojnák

Gymnázium Tvrdošín Školská 837 PhDr. Alena Golboňová

Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia Jelšavská 404 Ing. Tatiana Lorencová

Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín Pelhřimovská 10 Ing. František Oravec

Stredná odborná škola technická Námestovo Komenského 496/37 Anton Galčík

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín Medvedzie 135 Mgr. Margita Šulcová

Stredná odborná škola technická Istebné Hrádok 226 Ing. Víťazoslav Bobák

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín M.Hattalu 2149 PhDr. Anna Mazúrová

Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín M.Hattalu 2149 PaedDr.Peter Takáč - 60r.

Obchodná akadémia Dolný Kubín Radlinského 1725/55 Ing. Janka Andrisová

Spojená škola Námestovo Slanická Osada Mária Jagelková

Spojená škola Nižná Hattalova 471 Ján Capuliak

Spojená škola Tvrdošín Medvedzie I. 133/1 Miroslav Knaperek

Spojená škola Tvrdošín Medvedzie I. 133/1 Ing. Ján Korenčiak - 60r.