30. august 2010

- Žilinský samosprávny kraj ušetril prvou elektronickou aukciou viac ako 15 tisíc eur

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                  Žilina, 30. august 2010

Formou elektronickej aukcie ušetril Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 15 243 eur vo verejnom obstarávaní xerografického papiera A4 a A3 pre Úrad ŽSK a svoje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. Vyvolávacia cena aukcie, ktorá bola vo výške 274 753 eur za viac ako stotisíc balíkov papiera, vyšla po otvorení obálok v rámci verejného obstarávania z troch ponúk ako najnižšia. Pri predpokladanej trhovej cene 309 000 eur sa už klasickým verejným obstarávaním dosiahla úspora približne 35 000 eur. Elektronickou aukciou sa podarilo vyvolávaciu cenu znížiť o ďalších 5,5%, takže krajská samospráva zaplatí za dvojročnú spotrebu papiera pre Úrad ŽSK a svoje organizácie 259 510 eur. V cene zákazky je zahrnutá aj dodávka papiera. Ako uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár prípravou pre spustenie elektronických aukcií pri obstarávaní tovarov a služieb bolo zavedenie centrálneho verejného obstarávania v roku 2008. „Začali sme dávať dohromady obstarávanie všetkých našich 125 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, teda nemocníc, škôl, domovov sociálnych služieb, kultúrnych zariadení a správy ciest. Môžem konštatovať, že za toto obdobie sa centrálne verejné obstarávanie uchytilo a ročné úspory sa pohybujú na úrovni 15,8%. Dnes rozbiehame už aj elektronické aukcie, pretože tie majú význam práve pri tomto centrálnom obstarávaní. Som presvedčený, že aukčný systém napomôže šetriť finančné prostriedky, ale napomôže aj transparentnosti pri obstarávaní komodít,“ uviedol J. Blanár. Žilinský kraj plánuje v centrálnom verejnom obstarávaní tovarov a služieb s využitím aukcií pokračovať tam, kde je to možné. Podľa J. Blanára aukcie kraj využije na zníženie cien na minimum pri zachovaní požadovanej kvality. „V priebehu tohto roka budeme v obstarávaní elektronickou aukciou pokračovať v zdravotníckych pomôckach a zdravotníckych materiáloch, pretože toho je najviac, a tam vidíme aj najväčšiu úsporu,“ dodal predseda Žilinského kraja Juraj Blanár.

Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK