3. marec 2010

- Cesty v Žilinskom kraji budú čistejšie aj vďaka eurofondom
- Kvalita ovzdušia v okolí ciest sa zlepší

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 3. marec 2010

Zníženie prašnosti na cestách II. a III. triedy a zlepšenie kvality ovzdušia má priniesť ďalší zámer krajskej samosprávy financovaný z eurofondov. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v rámci projektu s názvom „Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia“ plánuje nakúpiť päť zametacích čistiacich vozidiel. Technika sa bude využívať okremŽiliny, Martina a Ružomberka, kde je nameraný zvýšený podiel znečisťujúcej látky PM10 v ovzduší, aj v kúpeľných mestách Turčianske Teplice a Rajecké Teplice. „Čistiacimi vozmi chceme zvýšiť kvalitu životného prostredia a ovzdušia predovšetkým v mestách, kde je znečistenie v súvislosti s intenzitou dopravy najvýraznejšie. Projektom vo výške 1 900 000 eur riešime zlepšenie situácie aj v miestach s osobitnou ochranou, ako sú Národné parky Malá Fatra a Nízke Tatry a Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
Do každého regionálneho závodu Správy ciest ŽSK v Čadci, Dolnom Kubíne, Martine, Ružomberku a v Žiline bude umiestnené jedno vozidlo. „Čistiaca a zametacia technika nájde uplatnenie v období od apríla do októbra na 560 km komunikácií II. a III. triedy, a to minimálne trikrát ročne v závislosti od znečistenia vozovky,“ spresnil plány riaditeľ Správy ciest ŽSK Milan Puchoň. Krajská samosprávasa bude na projekte podieľať 5 percentným spolufinancovaním vo výške 95 000 eur. Nové vozidlá by sa mali na cestách využívať od mája 2011.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK