3. jún 2010

- Žilinský kraj opäť na špičke v podpore sociálnych projektoch svojich zariadení

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                               Žilina, 3. jún 2010

Spolu 32 projektov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja získalo na svoju realizáciu dotácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovej výške 209 017 eur. Ministerstvo udelilo spolu 230 dotácií zariadeniam krajov, miest a obcí na rok 2010 podľa § 2 výnosu MPSVR SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu MPSVR SR z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1. Z celkového počtu 120 schválených projektov krajských samospráv bol ŽSK najúspešnejší nielen počtom podaných a schválených projektov, ale aj získanou sumou. „Naše domovy sociálnych služieb v regiónoch Kysúc, Horného Považia, Turca, Oravy a Liptova si vďaka finančnej pomoci z ministerstva opäť trochu pomôžu. Zakúpia si zdvíhacie zariadenia pre imobilných klientov, sprchovacie lehátka či pojazdné a polohovateľné kreslá pre klientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami,“ informovala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková. Ako ďalej uviedla, zrealizujú sa aj viaceré stavebné úpravy na odstránenie bariér ťažko pohyblivým klientom, ako rekonštrukcie toaliet, sprchovacích priestorov a kúpeľní. Dovybavia sa priestory pre rehabilitačno-športovú činnosť, pracovnú terapiu a sociálnu regeneráciu.

Napríklad, na Hornom Považí získal Domov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých Straník 23 000 eur na zakúpenie špeciálne upraveného motorového vozidla s rampou pre vozíky. Oravské DSS pre dospelých v Novoti využije dotáciu 12 000 eur na nákup výškovo nastaviteľnej vane. Na rozvoj prepravnej služby imobilných a ťažko mobilných klientov dostal DSS pre dospelých, Krízové stredisko a útulok na Jefremovskej ulici v Liptovskom Mikuláši príspevok 20 000 eur. DSS pre dospelých v Kysuckom Novom Mesto získal od ministerstva 10 000 eur na zakúpenie konvektomatu a elektrického kotla, a DSS pre dospelých v Turčianskych Tepliciach si dvoma projektmi za 6 544 eur skvalitní techniku o zdvíhacie zariadenia a polohovateľné postele.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky