29. marec 2010

- Od roku 2004 kraj rozdelil kraj z vlastných príjmov viac ako 280 tisíc na aktivity v regiónoch
- Tento rok už rozdal 25 000 eur

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 29. marec 2010

O dotáciu z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 4/2004 sa v roku 2010 uchádzalo 95 žiadateľov. V prvom kole, do ktorého sa mohli zapojiť fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby do 15. októbra 2009, bolo úspešných 49 projektov. Grantová komisia a predseda ŽSK Juraj Blanár na ne rozdelili sumu 25 tisíc eur. Podporili tak zaujímavé aktivity a podujatia žiadateľov v oblasti školstva, vzdelávania, športu, záujmovo-umeleckej činnosti či kultúry. „Na rôznorodé projekty miest, obcí, škôl, klubov či neziskových organizácií v piatich regiónoch nášho kraja sme od roku 2004 až do súčasnosti rozdelili 280 592 eur,“ povedal Juraj Blanár.

Záujemcovia sa môžu o grant z prostriedkov kraja uchádzať aj v II. kole, pričom prihlášky je potrebné zaslať do 31. mája 2010. Na jeden projekt je možné získať dotáciu až do výšky 1 326 eur. Na grantovú podporu plánuje Žilinský samosprávny kraj tento rok vynaložiť dovedna 30 394 eur. V Turci, ako aj v regióne Kysúc bolo zatiaľ podporených desať projektov, na Liptove šesť a najväčší počet záujemcov a aj úspešných žiadateľov, až dvadsať, bolo z Horného Považia. Z Oravy sa uchádzalo o dotáciu najmenej žiadateľov, úspešní boli traja. Viac informácií o grantovom systéme nájdete na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v sekcii Oznamy, v časti Granty a dotácie.

                                                                                      Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                           hovorkyňa ŽSK

Dotácie z vlastných príjmov ŽSK v zmysle VZN 4/2004 pre rok 2010 (I. kolo)

Horné Považie, zoznam podporených žiadostí:

1. CENAA n. f, Žilina 1 300 eur

Študentské klubové debaty

2. Dobrovoľný hasičský zbor Žilina - Trnové 1 000 eur

Súťaž Severoslovenskej hasičskej ligy „O reliéf sv. Floriána“

3. Gymnázium bilingválne, ul. T. Ružičku, Žilina 1 320 eur

Na činnosť divadla vo francúzskom jazyku pracujúceho na škole

4. MŠK slabozrakých a nevidiacich športovcov Žilina – oddiel aplikovaného 150 eur

stolného tenisu „Ani hendikep nás nezastaví ....“

5. Nadácia Polis, Žilina 1 300 eur

Farby môjho života

6. Klub slovenských turistov regiónu Žilina 500 €

Regionálny turistický zraz klubov: Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin,

Považská Bystrica

7. Lyžiarsky klub Victory, Žilina 1 000 €

II. ročník o predsedu ŽSK

8. Maratón klub Rajec 200 €

Rajecký maratón

9. Obec Fačkov 400 €

Inovácia edukačného prostredia v MŠ

10. Obec Lietavská Svinná - Babkov 300 €

Revitalizácia verejného priestranstva – parkovisko s dláždeným krytom

11. Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Žilina 400 €

Jarné a jesenné kolo – súťaž mladých hasičov

12. Olympijský klub Žilina 200 €

Činnosť olympijského klubu v roku 2010

13. Robotnícka telovýchovná jednota Brodno 150 €

Futbalová sezóna 2010

14. SAMAD s.r.o. Žilina 500 €

Samuel Hruška – Motokáry - Sezóna 2010

15. Spotrebiteľská informačná agentúra, Žilina 600 €

Vydanie kníh a CD autorov zo Žiliny a okolia, podpora sprievodných kultúrnych aktivít

16. Športový klub futbalu 150 €

Medzinárodný halový futbalový turnaj dievčat do 16 rokov

17. TJ Tatran Žilina - Bytčica 500 €

„Deti na ihriská“

18. Združenie Lietavského panstva, Lietavská Svinná - Babkov 300 €

Detský svet

19. Žilinská univerzita, Ústav telesnej výchovy 1 320 €

Spracovanie projektovej dokumentácie na „rekonštrukciu športového areálu“

– atletickej dráhy ŽU

20. Miestne kultúrne stredisko Terchová 500 €

Poďakovanie za lásku – veľkonočný koncert na pamiatku sv. Otca Jána Pavla II.

 

Turiec, zoznam podporených žiadostí:

1. Atletický klub ZŤS Martin 600 €

Medzinárodné športové podujatie, cestný beh – polmaratón Beh k srdcu SNP

2. Cykloklub Zniev Kláštor pod Znievom 400 €

Technické zabezpečenie, dopravná polícia a zdravotná služba cyklistických pretekov

3. Detský folklórny súbor Turiec, Martin 400 €

Zachovanie ľudových tradícií regiónu Turiec prostredníctvom detí žijúcich

v mestskom prostredí

4. Dobrovoľná požiarna ochrana – Okresný výbor Martin 160 €

I. ročník – pohár hasičov Turca

5. Hasičský zbor Martin Priekopa 1 000 €

Celorepublikový zraz dobrovoľných hasičov „Hasičská nedeľa“

6. Klub Devil Fire Team DHZ, Turčianske Kľačany, Severoslovenská

hasičská liga 700 €

Súťaž – FIRE ATTACK 2010 Severoslovenskej hasičskej ligy v požiarnom útoku

„O pohár predsedu ŽSK“

7. Matica slovenská, Martin 400 €

Pódium talentov 2010

8. Občianske združenie „TRIANON“ SK Martin 200 €

Pracovné stretnutie Stredoeurópskej skupiny pre integráciu

9. Obec Turčianske Jasenovo 200 €

„Pohlaďme dušu umením“ – koncert duchovných piesní a skladieb

10. Slovenský zväz záhradkárov, Martin 700 €

Výstava gladiol v Rajeckých Tepliciach a v Martine

 

Kysuce, zoznam podporených žiadostí:

1. Centrum voľného času Stará Bystrica 900 €

Netradičné využitie heligónky

2. Klub kysuckého maratónu, Čadca 1 200 €

36. ročník Kysuckého maratónu

3. Miestne združenie cestovného ruchu Oščadnica 600 €

Jánske ohne – „Oslava letného slnovratu“

4. Občianske združenie TERRA KISUCENSIS, Turzovka 150 €

Vydanie zborníka TERRA KISUCENSIS III/2010

5. Obec Klubina 150 €

Komplexná úprava verejného priestranstva okolia cintorína a domu smútku

6. Obec Korňa – Dobrovoľný hasičský zbor 500 €

Súťaž – 5. Kolo VŠEVED FIRE ATTACK 2010 Severoslovenskej hasičskej ligy

v požiarnom útoku „O pohár predsedu ŽSK“

7. Obec Oščadnica 200 €

Detský folklórny súbor Oščadnica

8. Športový klub polície Čadca 150 €

Medzinárodný beh na Veľkú Raču – X. ročník, Slovenský pohár v behu do vrchu

9. Telovýchovná jednota Štart Dunajov 1 000 €

Extraliga SR v šachu

10. Základná škola Zákopčie 400 €

Slávnostná akadémia pri príležitosti 55. výročia založenia školy

 

Liptov, zoznam podporených žiadostí:

1. Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta Ružomberok 400 €

Brány poznania otvorené – Detská univerzita 2010

2. Liptovská šachová škola pri Liptovskom šachovom zväze, Liptovský Mikuláš 400 €

Medzinárodný detský šachový festival LIPTOV 2010

3. Občianske združenie FOTOFORUM, Ružomberok 200 €

Medzinárodný salón umeleckej fotografie Fotoforum Ružomberok 2010, 43. ročník

4. Slovenský zväz telesne postihnutých OC Ružomberok 300 €

Medzinárodný deň osôb s telesným postihnutím

5. Športový a technický klub pri Strednej lesníckej škole Liptovský Hrádok 400 €

Zabezpečenie mládeže športového strediska v športovej streľbe

6. Telovýchovná jednota Liptovský Mikuláš 200 €

Majstrovstvá sveta v jachtingu – lodná trieda VAURIEN

 

Orava, zoznam podporených žiadostí:

1. Mesto Trstená 300 €

XIX. ročník celoštátnej recitačnej súťaže Dilongova Trstená

2. Mesto Tvrdošín 500 €

Folklórne Oravice 2010

3. Obec Veličná 200 €

XIII. folklórne slávnosti Dolnej Oravy a XVIII. tradičný veličiansky jarmok