29. marec 2010 (2)

- Príprava výstavby diaľnice D1 sa rozbieha naplno

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 29. marec 2010

Dnes sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraja Blanára s predstaviteľmi samospráv, ktoré sú dotknuté výstavbou diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná skala s dodávateľom stavby – koncesionárom Žilinská diaľnica, s.r.o. a združením firiem D1 Construction s.r.o., ktoré bude stavbu realizovať. Stretnutie zvolal predseda ŽSK s cieľom prezentovať projekt pre všetkých starostov a primátorov a nadviazať vzájomnú komunikáciu, pretože táto stavba bude veľmi náročná a bude sa dotýkať obyvateľov viacerých obcí a miest. „Uvedomujem si, tak ako všetci starostovia a primátori, že dobudovanie tohto úseku diaľnice D1 je z hospodárskeho hľadiska strategické nielen pre náš kraj, ale pre celé Slovensko,“ dodal Juraj Blanár, ktorého pozvanie na pracovné stretnutie prijali splnomocnenec vlády pre diaľnice a rýchlostné komunikácie a generálny riaditeľ NDS Igor Choma, ako aj primátori a starostovia Jarmila Dobroňová (Hričovské Podhradie), Mária Hudecová (Ovčiarsko), Ivan Harman (Žilina), František Drdák (Bitarová), Miroslav Brym (Hôrky), Marián Sliviak (Lietavská Lúčka), Miroslav Chovanec (Turie), Milan Turský (Višňové), Vladimír Sadloň (Dolný Hričov), Pavol Ciba (Rosina) a Jozef Papán (Stráňavy). Na rokovaní vyjadrili všetky dotknuté strany záujem o spoluprácu, uvedomujúc si, že stavba počas realizácie prinesie aj sťažené podmienky na niektorých miestnych komunikáciách, ale aj krajských cestách II. a III. triedy, preto bude potrebné spojiť sily pre jej úspešnú realizáciu.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky