29. apríl 2010

- Minister obrany vyznamená 99 účastníkov odboja počas II. svetovej vojny

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 29. apríl 2010

Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Baška vyznamená pri príležitosti 65. výročia oslobodenia a ukončenia II. svetovej vojny Pamätnou medailou 99 priamych účastníkom bojov, 52 z nich si vyznamenanie prevezme osobne. Stane sa tak počas slávnostného zasadnutia oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v piatok, 30. apríla 2010 o 9:00 hod na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. „Nesmieme zabúdať na tých, ktorí pre našu krajinu, domovy a najmä naše životy obetovali mnohé zo seba. Žilinský samosprávny kraj sa snaží cez svoje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, teda stredné školy, knižnice, múzeá, galérie či kultúrne strediská viesť mladých ku vnímavému štúdiu historických udalostí vojny. Je dôležité, aby sa deti a mládež v našom kraji dozvedali fakty z tohto obdobia tak z učebníc, ako aj prostredníctvom autentických svedectiev priamych účastníkov,“ reagoval predseda ŽSK Juraj Blanár. Spolu 40 účastníkom odboja odovzdá vyznamenanie aj zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie. Program bude pokračovať pietnym aktom na Vojenskom cintoríne Sovietskych vojakov na Bôriku.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK