28. septembra 2010

- Beskydy privítali štyristo slovenských a českých turistov
- Úspešné ukončenie europrojektu obnovy turistických trás

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                               Žilina, 28. september 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a Klub českých turistov z Moravskoslezskej oblasti zorganizovali pre turistov, priaznivcov turistiky a verejnosť medzinárodné turistické podujatie „S batohom po beskydských hrebeňoch“ na Bielom Kríži v Českej republike. Turisti sa i napriek nepriaznivému počasiu zišli v hojnom počte pri chate Sulov, kde po fanfárach nasledovala prechádzka pamätihodnosťami na Bielom Kríži, ktorý je už 110 rokov turisticky obľúbeným miestom. Podujatie bolo zároveň jednou z posledných aktivít mikroprojektu „Obnova turistických peších trás v prihraničnej oblasti“ v rámci Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Žilinská krajská samospráva naň získala viac ako 20 tisíc eur z eurofondov, vďaka ktorým sa vyrobili nové smerovníky a obnovili maľované značenia na turistických trasách v kysucko-beskydskej oblasti. Okrem toho pribudnú v piatich kysuckých obciach Makov, Korňa, Zákopčie, Klokočov a Čadca informačné farebné tabule s mapami zaujímavostí na trasách. Pre lepšiu orientáciu na turistických chodníkoch vydal kraj tiež propagačné materiály s názvami „Prepojenie kysuckých peších turistických trás s českými pešími turistickými trasami“ a „Vrcholy, výhľady a chaty v kysuckom pohraničí“. „Aj takto sa snaží Žilinský kraj prispievať k podpore a oživeniu cestovného ruchu. Propagujeme prírodné a stavebné zaujímavosti tohto územia, a tak môžu domáci a zahraniční návštevníci spoznať atraktívnosť tohto turisticky vyhľadávaného miesta. Verím, že obnovou trás sme prispeli aj k vytváraniu nových priateľstiev s našimi susedmi,“ uviedol riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak. Na záver odovzdal Klub slovenských turistov zástupcom ŽSK ďakovný list predsedovi kraja Jurajovi Blanárovi za výrazný podiel na rozvoji organizovanej turistiky na Slovensku.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK