28. október 2010

- Novou prezidentkou klastra Z@ict sa stala Mária Bátorová - Prekopová

                         Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                           Žilina, 28. október 2010

Klaster Z@ict pôsobiaci v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorého jedným z 12 zakladajúcich členom je aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), má od 19. októbra 2010 nové prezídium. Za prezidentku klastra bola zvolená Ing. Mária Bátorová – Prekopová a viceprezidenta Ing. Florián Kevický, PhD.

Klaster vznikol podpisom zakladateľskej zmluvy 22. mája 2008. Hlavným cieľom združenia právnických osôb je stimulovať rozvoj v oblasti zamestnanosti, kvality vzdelávania a dosiahnuť tak zvýšenie konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ako aj rozvoj celého regiónu. Aktuálne Z@ict pracuje na troch projektoch IK Kompas, Inkubátor a Popularizácia informačných a komunikačných technológií.

Cieľom klastra je dosiahnuť vysoký stupeň rozvoja poznatkovej ekonomiky a inovácií prostredníctvom cielenej podpory vzdelávania so zameraním na informačné a komunikačné technológie na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému vrátane celoživotného vzdelávania. IKT klaster Z@ict združuje členov zo súkromného, akademického a verejného sektora. Súčasnými členmi klastra sú Žilinský samosprávny kraj, Žilinská univerzita, Vedecko-technologický park, Scheidt & Bachmann Slovensko, s. r. o., Emtest, a.s., GiTy – Slovensko, a. s., Ipesoft, spol. s r. o. a Siemens Program and System Engineering, s.r.o.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK