28. január 2010

- Aktivitami Žilinského kraja sa do regiónov dostane 75 miliónov eur na rekonštrukcie ciest a obnovu obcí

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 28. január 2010

Snahou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je čo najefektívnejšie čerpať financie z eurofondov v prospech obyvateľov miest a obcí kraja. Krajská samospráva preto zriadila Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (odbor SO/RO pre ROP), ktorý od roku 2007 pomáha žiadateľom z jednotlivých regiónov Žilinského kraja získavať finančnú pomoc z Európskej únie.

V rokoch 2008 a 2009 dosiahol odbor SO/RO pre ROP významný pokrok v riadení dvoch opatrení ROP. Prvé je zamerané na rekonštrukciu a budovanie ciest II. a III. triedy spájajúcich obce. Cieľom opatrenia je zabezpečiť lepší prístup obyvateľov menších obcí do zamestnaní, škôl, zdravotníckych i kultúrnych zariadení do vzdialenejších väčších obcí a miest. V minulom roku bolo schválených 8 žiadostí ŽSK, vďaka ktorým sa skvalitní dopravná infraštruktúra vo všetkých jej regiónoch za viac ako 22 miliónov eur. „Z celkovej dĺžky 326,2 km ciest II. triedy v správe ŽSK sa cez tieto projekty rekonštruuje 42 km ciest a z celkovej dĺžky 1120,8 km ciest III. triedy, tiež v správe krajskej samosprávy, sa opraví 118 km ciest,“ zhodnotil úspešné žiadanie eurofondov za výraznej administratívnej pomoci odboru SO/RO pre ROP predseda ŽSK Juraj Blanár.

V rámci druhého opatrenia, zameraného na revitalizáciu verejných priestranstiev, obnovu a čiastočné budovanie infraštruktúry obcí, sa odbor SO/RO pre ROP podieľal na výbere 70-tich projektov obcí a miest. Po podpísaní zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude môcť 20 obcí regiónu Oravy, 19 obcí Horného Považia, 14 obcí z Kysúc, rovnaký počet z Liptova a 3 obce regiónu Turiec začať skrášľovať svoje námestia, stavať oddychové zóny, obnovovať historické centrá obcí, sadiť zeleň a zvyšovať bezpečnosť verejných priestranstiev za takmer 53 miliónov eur poskytnutých z fondov EÚ. „Odbor SO/RO organizoval odborné semináre v rámci celého kraja a so žiadateľmi absolvoval mnohé telefonické aj osobné konzultácie. Aby bola komunikácia so žiadateľmi efektívna, odpovede na často kladené otázky sme zverejnili aj na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk v sekcii SO/RO pre ROP,“ uviedol riaditeľ odboru Milan Ovseník, ktorý chce pokračovať v zabezpečovaní kvalitného čerpania eurofondov.

                                                                                         Mgr. Zuzana Muchová

                                                                                              hovorkyňa ŽSK