27. január 2010

- Už piaty rok dávajú právnici na Úrade Žilinského kraja rady zadarmo

                        Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                            Žilina, 27. január 2010

O bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytujú právnici Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) jeho obyvateľom, prejavilo doteraz záujem takmer 1500 ľudí. V roku 2009 využilo služby právnikov ŽSK celkovo 418 osôb, z toho 67% bolo žien a 33% mužov. Najčastejšie prichádzali z regiónu Horné Považie (Žilina a blízke okolie). O niečo menší záujem bol u obyvateľov regiónov Kysuce a Turiec. Najmenej ich prišlo z Liptova a Oravy. „Ohlasy občanov na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci sú podľa našich doterajších skúseností pozitívne. Oceňujú možnosť zadarmo sa poradiť s odborníkom pri riešení svojich problémov najmä preto, lebo nemajú dostatok financií na advokátske služby,“ približuje najčastejšie dôvody využívania pomoci predseda ŽSK Juraj Blanár, na návrh ktorého sa bezplatné právne poradenstvo spustilo ešte v roku 2006. Právne poradenstvo funguje štandardne dvakrát do mesiaca, každý druhý štvrtok od 8:00 do 15:00 hodiny v Kancelárii prvého kontaktu na Úrade ŽSK (na Komenského ulici 48 v Žiline).

Najčastejšie poskytované právne služby sú v oblasti občianskeho, pracovného a obchodného práva, okrajovú časť tvorí právo sociálneho zabezpečenia a trestné právo. „Momentálne ľudí trápia najmä problémy súvisiace s ekonomickou krízou - strata zamestnania či existenčné otázky. Konzultujú s nami ťažkosti v ľudských vzťahoch s vyústením v rozvodoch a majetkových rozporoch rodín,“ hovorí z praxe právnik Úradu ŽSK Juraj Líner. „Samotné poskytovanie právnej pomoci je náročné, pretože si vyžaduje nielen vedomostnú vybavenosť, ale aj schopnosť byť empatický pri riešení zložitých osobných problémov ľudí. Každý občan ale od nás odchádza s konkrétnym návrhom riešenia svojho právneho problému,“ doplnil J. Líner a pripomenul, že ľudia sa po vyriešení problému prídu i poďakovať.

Termíny bezplatnej právnej poradne v roku 2010 sú:

• január - 28.1.

• február - 11.2. a 25.2.

• marec - 11.3. a 25.3.

• apríl - 8.4. a 22.4.

• máj - 13.5. a 27.5.

• jún - 10.6. a 24.6.

• júl - 8.7. a 22.7.

• august - 12.8. a 26.8.

• september - 9.9. a 23.9.

• október - 14.10. a 28.10.

• november - 11.11. a 25.11.

• december - 9.12. a 23.12.

                                                                                         Mgr. Zuzana Muchová

                                                                                               hovorkyňa ŽSK