27. apríl 2010

- Kultúrne inštitúcie si pripomínajú 65. výročie ukončenia II. svetovej vojny
- Žiakom a študentom priblížia vojnu aj priami účastníci bojov

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 27. apríl 2010

Výročie 65 rokov od ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom, ktoré uplynie 8. mája, si pripomenú tematickým programom aj knižnice, múzeá a kultúrne strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). V priebehu mesiacov apríl a máj ponúknu verejnosti besedy, prednášky, vzdelávacie programy či výstavy. Zaujímavé informácie o priebehu a posledných dňoch vojny môžu získať deti, stredoškoláci a verejnosť cez projekt Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. „Naším cieľom je, aby sa najmä mladí ľudia dozvedeli o historických faktoch a dopade vojnových udalostí na osudy konkrétnych ľudí, ich rodín, a aby sa nezabudlo na ich hrdinstvo a odvahu,“ hovorí riaditeľka knižnice Martina Feriančeková. Pre žiakov 9. ročníka základných škôl zorganizovala knižnica vedomostný kvíz, stredoškolákom zase ponúka počas celého školského roka prednáškový cyklus a filmové spracovanie diel z vojnového obdobia. Oravská knižnica Antona Habovštiaka pripravila pre žiakov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 7. mája besedu s dvoma členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Jaroslav Prokop a Pavol Janiga sa počas vojny ako študenti dolnokubínskeho gymnázia zúčastnili spolu so svojimi vtedajšími profesormi oslobodzovacích bojov. Virtuálnu prehliadku pamätných miest oslobodzovania Liptovského Mikuláša spojenú s prednáškami, pripravilo Liptovské múzeum v Ružomberku pre stredoškolákov a žiakov II. stupňa základných škôl na posledný aprílový týždeň a druhý májový pondelok. Stredoškoláci z celého Žilinského kraja sa majú možnosť až do 28. mája zapojiť do literárnej súťaže na tému 65. výročia ukončenia II. svetovej vojny a oslobodenia Česko-Slovenska, ktorú pod názvom Žilinská esej organizuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline. „Kladieme si za úlohu poukazovať na historické udalosti vojny v kontexte spoločnosti, ekonomiky, humanity a etiky. Je dôležité, aby sa deti a mládež v našom kraji dozvedali fakty z tohto obdobia tak z učebníc, ako aj prostredníctvom autentických svedectiev priamych účastníkov,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Uplynutie 65 rokov od ukončenia vojny si Turčianska knižnica v Martine pripomína počas mesiacov apríl a máj tematickou výstavou kníh s názvom „Aby sa história neopakovala!“ Výstavu vojnovej literatúry pripravuje na máj aj Krajská knižnica v Žiline. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci si pripomenie vojnové udalosti pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku obetiam II. svetovej vojny v obci Čierne.

                                                                                    Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                        hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky