26. január 2010

- Novinkou v sociálnej starostlivosti je bazálna metóda
- Starostlivosť o klientov zariadení sociálnych služieb bude ešte kvalitnejšia

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 26. január 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánuje postupne zaviesť do starostlivosti o telesne a duševne znevýhodnených klientov vo svojich domovoch sociálnych služieb (DSS) metódu bazálnej stimulácie. Na Úrade ŽSK sa stretli sociálni pracovníci a riaditelia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, aby získali odborné vedomosti z vedeckej pedagogicko-ošetrovateľskej metódy podporujúcej vnímanie, komunikáciu a pohybové schopnosti človeka. Bazálna stimulácia výrazne zlepšuje kvalitu života klientov s trvalým zdravotným postihnutím. Využíva ich potenciál a prostredníctvom rozmanitých stimulov im umožňuje rozvíjať sa. Prednášateľka PhDr. Karolína Friedlová je zakladateľkou jediného akreditovaného inštitútu v tejto oblasti, spolupracujúceho s Medzinárodnou asociáciou bazálnej stimulácie a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. „Vítame aktivity, ktoré pomáhajú skvalitniť život hendikepovaných klientov našich zariadení sociálnych služieb. Na základe skúseností partnerov v Českej republike, Nemecku i na Slovensku podporujeme zavádzanie účinnej zdravotníckej metódy aj do starostlivosti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,“ povedal predseda krajskej samosprávy Juraj Blanár. „Na to, aby zariadenie dostalo Certifikát „Pracovisko bazálnej stimulácie“, musí mať vyškolený potrebný počet pracovníkov v priamej starostlivosti o klienta. Aby riaditelia a pracovníci DSS pochopili filozofiu metódy a prijali ju, požiadali sme o prednášku toho najkompetentnejšieho odborníka,“ vysvetlila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková. O novej metóde vyškolili spolu 120 pracovníkov zo sociálnej oblasti.

 

                                                                                           Mgr. Zuzana Muchová

                                                                                                  hovorkyňa ŽSK

                                  

                                                                                           


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky