26. apríl 2010 (2)

- ŽSK opäť podporil rozvoj vidieka
- Dotácie získalo 17 žiadateľov z radov obcí i podnikateľov

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                               Žilina, 26. apríl 2010 (2)

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) už po tretí rok podporil zaujímavé projekty obcí a podnikateľov zamerané na rozvoj vidieka. V roku 2010 sa o možnosť získať dotáciu na skrášlenie centier obcí, vybudovanie turistických chodníkov či úpravu verejných priestranstiev uchádzalo v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) ŽSK č. 13/2008 dovedna 35 žiadateľov. Najviac zaslaných projektov – 10 bolo z regiónu Turiec, najmenej - 4 z Liptova. Žiadatelia mali možnosť získať minimálne 331,94 eur a maximálne až 6 638 eur. „Tento rok sme úspešným 17 projektom rozdelili podporu vo výške 40 000 eur. Som rád, že každoročne sa nám takýmto spôsobom darí skrášľovať a skvalitňovať život v našich obciach,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. „Od roku 2008 sme formou dotácií podporili rozvojové aktivity na vidieku sumou 205 031 eur na dovedna 61 projektov,“ doplnila za odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ŽSK Iveta Chabadová. V tomto roku si vďaka dotácii 3 500 eur vybuduje obec Novoť relaxačno-športový areál, Občianske združenie Budúcnosť Babkova použije 2 000 eur na sprístupnenie prírodného prameňa „Maľuchová“ obyvateľom a návštevníkom. Kysucká obec Ochodnica investuje 2 000 eurovú dotáciu do skrášlenia vstupu do obce. Pozemkové spoločenstvo urbarialistov z Valaskej Dubovej za 3 000 eur vybuduje lesnícky náučný chodník. Občianske združenie Náš Turiec plánuje za 2 500 eur skvalitniť turistický prístup k Hradu Zniev z centra obce Kláštor pod Znievom. Žiadosť o dotáciu môžu záujemcovia predkladať každoročne do 31. januára. Oprávnenými žiadateľmi sú obce, ale aj fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby na území kraja, ak sa ich trvalé bydlisko alebo sídlo nachádza mimo inovačných pólov rastu. Z celkového počtu 315 obcí v Žilinskom kraji sa môže o dotáciu uchádzať 304 z nich. Viac informácií o grantovom systéme na rozvoj vidieka nájdete na stránke ŽSK www.regionzilina.sk v časti Aktuality.

                                                                                          Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                                hovorkyňa ŽSK

Zoznam podporených projektov 2010

Názov projektu       Žiadateľ       Schválená dotácia

Využitie potenciálu športového areálu pre cestovný ruch Obec Novoť 3 500,00 €

Oddychová zóna pri Zvonici - miestnej kultúrnej pamiatke, pre obyvateľov a návštevníkov obce Maršová Rašov Obec Maršová Rašov 2 000,00 €

Voda pre život OZ Budúcnosť Babkova 2 000,00 €

Drevostavby na Záblatí vo Veľkom Rovnom - podpora turizmu Žilinského kraja v udržiavanej krajine Javorníkov Prvá agrárna majiteľov,

spol. s r.o. 4 000,00 €

Turistická rozhľadňa Obec Zákopčie 3 000,00 €

Pamätihodnosťami Mošoviec Obec Mošovce 2 500,00 €

Využitie zdroja pitnej minerálnej vody Obec Lysica 2 000,00 €

Poľovnícke združenie Kremienok Povina Poľovnícke združenie Kremienok Povina 2 000,00 €

Stará Bystrica - nový turistický cieľ Kysúc Obec Stará Bystrica 2 000,00 €

Turčianske Kľačany - obec medzi Fatrami Obec Turčianske Kľačany 2 500,00 €

Keď prídete k nám... Obec Malý Čepčín 1 500,00 €

Vybudovanie lesníckeho náučného chodníka v k.ú. Valaská Dubová Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová 3 000,00 €

Úprava verejného priestranstva pri autobusovej zastávke pri vstupe do obce Obec Ochodnica 2 000,00 €

Náučný chodník ĽUBOCHŃA - DOLINA Obec Ľubochňa 3 000,00 €

Turistický chodník k národnej kultúrnej pamiatke Hrad Zniev OZ NÁŠ TURIEC 2 500,00 €

Horská studnička, vytvorenie oddychovej zóny na turistickom chodníku ku kaplnke Valchová Obec Svederník 2 000,00 €

Tlač informačného letáku o obci Blatnica Obec Blatnica 500,00 €