25. marec 2010

- Žilinský samosprávny kraj iniciátorom opráv turistických a cyklistických chodníkov
- Tisíce eur zlepšia podmienky turistom v kraji

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 25. marec 2010


Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pokračuje v skvalitňovaní peších turistických trás a cyklotrás v kraji. Po tom ako minulý rok krajská samospráva obnovila 702 km trás a vybudovala 17 km nových cyklotrás za takmer 50 000 eur z vlastného rozpočtu, vyčlenila rovnakú čiastku na opravy trás vo všetkých svojich regiónoch aj na rok 2010. Okrem toho sa ŽSK podarilo na budovanie cyklotrás v Hornom Považí, Kysuciach, Orave, Liptove a Turci získať koncom minulého roka financie z rezervy vlády Slovenskej republiky. „Dovedna 150 000 eur využijeme na projekt, ktorého cieľom je rozvoj cestovného ruchu využívaním kultúrneho, historického a prírodného potenciálu Žilinského kraja spôsobom, ktorý je citlivý k životnému prostrediu. Verím, že domáci a zahraniční návštevníci budú obnovené i nové trasy využívať na prechádzky, športovanie a spoznávanie krás nášho kraja,“ uviedol k projektu predseda ŽSK Juraj Blanár a pripomenul ďalší, Javornícko – Beskydskú lyžiarsku magistrálu, na ktorý vláda taktiež uvoľnila financie, a to vo výške 340 000 eur. Už v tomto roku sa v rámci magistrály vybudujú a vyznačia bežecké trasy a zakúpi sa technika na ich udržiavanie.
Práve na Kysuciach sa zlepšia podmienky pre cyklistov a priaznivcov turizmu i prostredníctvom dvoch úspešných projektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. S prispením finančných prostriedkov z eurofondov, rozpočtu štátu a kraja sa zrealizujú za sumu 42 000 eur. Prvý z nich prinesie prepojenie cyklotrás z Kysucko – Beskydského pohraničia, ktoré sa stretnú na známych miestach ako Bumbálka, Smutníky, Kelčovské sedlo, Polgruň a iné. Cestu k sebe nájdu aj turistické trasy zo slovenskej a českej strany cez Malý Javorník, Sedlo pod Lemešnou, Sedlo Bukovina a Sedlo Gežov. „Popri obnove a modernizácii trás sa vydajú i propagačné materiály Prírodné a stavebné zaujímavosti na cyklotrasách v Kysucko – Beskydskom pohraničí a Vrcholy, výhľady a chaty v Kysuckom pohraničí,“ bližšie konkretizovala projekty riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ŽSK Iveta Chabadová. Nechať sa viesť týmito mapkami po vynovených chodníkoch budú môcť cyklisti a turisti už počas leta na zaujímavých podujatiach.


Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky