24. september 2010

- Na Župnej kalokagatii študenti ukázali krásu tela i ducha
- Víťazom 4. ročníka sa stala Spojená škola v Námestove

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 24. september 2010

Stredoškoláci z piatich regiónov kraja si zmerali sily v rámci 4. ročníka Župnej kalokagatie (v roku 2006 bol nultý). Do krajského kola, ktoré sa konalo v Turanoch, postúpili víťazné družstvá z regionálnych súťaží, dovedna 10 tímov. Porovnávala sa nielen fyzická zdatnosť študentov v terénnom orientačnom behu na tri kilometre, ale hodnotila sa aj športová zručnosť v streľbe zo vzduchovky, hod granátom či prechod po lane. Súťažilo sa aj v teoretických vedomostiach z oblasti zdravotnej výchovy, cestnej dopravy, geografie, prírodovedy, histórie, športu či turistiky. Putovný pohár a cenu za prvenstvo si tento rok odniesla Spojená škola Slanická Osada z Námestova. Trojicu najlepších tímov dopĺňa aj Stredná odborná škola obchodu a služieb z Čadce a svoju pozíciu medzi najlepšími opäť i tento rok obhájila Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu z Čadce. Víťaz bude mať šancu porovnať svoje kvality s najlepšími družstvami siedmych krajov v rámci celoslovenského finále už 1. októbra 2010. Autorom myšlienky Župnej kalokagatie, ktorej cieľom je súlad tela a ducha u študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), je riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak. Ceny víťazom odovzdal podpredseda kraja Jozef Štrba. „Študenti počas súťaže ukázali bojovnosť, vytrvalosť a kvality, ktoré si zaslúžia náš obdiv. I keď absolvovali náročné disciplíny, nechýbala im radosť zo športu a z prekonávania vlastných síl. Zdatnosť ukázali aj pri riešení teoretických otázok,“ povedal Jozef Štrba.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK

Výsledky krajského kola Župnej kalokagatie 2010:

  1. SŠ Slanická Osada, Námestovo
  2. SOŠ obchodu a služieb, Čadca
  3. OA D. M. Janotu, Čadca
  4. Spojená škola S. Viatora, Ružomberok
  5. Gymnázium J. Lettricha, Martin (víťaz roku 2009)
  6. Gymnázium Hradná, Liptovský Hrádok
  7. Gymnázium Školská, Tvrdošín
  8. Gymnázium Varšavská, Žilina
  9. Gymnázium V. P. Tótha, Martin
  10. Gymnázium, Bytča