24. máj 2010

- Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 

Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 24. máj 2010

Dnes som podpísal so zmluvnými dopravcami (SAD,a.s., Žilina a Liorbus,a.s., Liptovský Mikuláš) dodatok, ktorý je výsledkom ochoty ŽSK garantovať pre celý kalendárny rok zvýhodnené cestovné pre vodičov autobusov, zamestnancov týchto dopravných spoločností, ich rodinných príslušníkov, vdovy, vdovcov a siroty po zamestnancoch týchto spoločností. Podpis dodatku ŽSK bol podporený aj ochotou dopravcov zmeniť systém registrovania využívania týchto zliav. Čiže dnes môžeme povedať, že sa dostávame do kvalitatívne vyššej úrovne prehľadu o finančných nákladoch, ktoré vznikajú s poskytovaním tejto zľavy. Tieto podklady nám budú slúžiť nato, aby sme mohli adresne poskytovať zľavy tým skupinám obyvateľov, ktoré to najviac potrebujú. Dnes ročne môžeme len odhadovať doterajšie náklady od 700 tisíc do 1 milióna eur, čo sa nedalo z technického hľadiska kvantifikovať a preto to bolo pre ŽSK neprijateľné. Táto nová forma využívania zliav tento problém odstraňuje.

Zmena pre využívateľov týchto zliav nastane vo forme, akou si uplatňujú zvýhodnené cestovné. Myslíme si, že teraz už nie je žiadna prekážka, aby zmluvní dopravcovia uzatvorili kolektívnu zmluvu s odborovým zväzom KOVO. Zľavnená osobitná tarifa začne platiť od 1. júna 2010. Doteraz platné režijky prestanú platiť k 30. júnu a od 1. júla tohto roka musia byť zamestnanci prepravcov i ostatní, ktorých sa týka aktualizovaný dodatok k zmluve o výkone vo verejnom záujme, preregistrovaní a cestovať môžu iba na elektronické karty.

Našim zámerom je podporovať verejnú autobusovú dopravu, ktorá však musí ponúkať modernú a kvalitnú prepravu. Aj kvôli tomu sme zaviazali dopravné spoločnosti využívať len nové klimatizované autobusy a tiež v čo najširšej miere elektronickú peňaženku, čiže dopravnú kartu.

Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja