24. február 2010

- Žilinský kraj získal eurofondy pre zariadenia sociálnych služieb
- Za viac ako 3,4 milióna eur zmodernizujú dva domovy

                       Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                            Žilina, 24. február 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal ako úspešný žiadateľ z Regionálneho operačného programu (ROP) financie na modernizáciu a rozvoj svojich zariadení sociálnych služieb. „Viac ako 3 400 000 eur investujeme do domovov sociálnych služieb (DSS) v Tvrdošíne a Oščadnici,“ informuje predseda ŽSK Juraj Blanár. „Oba projekty majú spoločné nielen stavebné úpravy na zníženie spotreby tepla, ale aj cieľ odstraňovať bariéry. To je našou dlhodobou snahou vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb kraja,“ dodal J. Blanár.

V Tvrdošíne projekt prinesie výmenu okien, zatepľovanie už existujúcich objektov a prístavbu 12 izieb pre 24 klientov s príslušnými hygienickými a pomocnými priestormi, čo zlepší štandard ubytovaných. Spomínané odstraňovanie bariér vyrieši prístavba výťahu a spojovacej chodby. „Projekt vo výške 1 836 812 eur zvýši aj úroveň poskytovaných služieb vytvorením denného stacionára a zriadením priestorov pre záujmové aktivity klientov. V DSS Oščadnica sa za 1 610 129 eur zateplia budovy, vymenia okná a zvýši sa ubytovací štandard. Pribudne aj klubovňa. Nové služby sa budú poskytovať v špecializovanom pracovisku pre imobilných klientov,“ vymenovala výhody projektov Marta Pauková z odboru sociálnych vecí ŽSK. Krajská samospráva projekty spolufinancuje piatimi percentami zo svojho rozpočtu. Začiatok stavebných prác na oboch domovoch je plánovaný v priebehu druhého polroka 2010.

 

                                                                                        Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                               hovorkyňa ŽSK