23. september 2010

- Na podujatí Domov domovu 2010 sa stretli seniori z celého kraja

                          Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                            Žilina, 23. septembra 2010

Stretnutie klientov zariadení sociálnych služieb v správe Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bolo i tento rok plné hudby, spevu, divadelných ukážok i recitácií. Po minuloročnom úspechu podujatia „Domov domovu“ sa zariadenia rozhodli pokračovať v začatej tradícii a štafetu organizovania II. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia prevzal tento rok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Horelici. Do programu sa zapojili klienti zo šestnástich zariadení z regiónov Turiec, Orava, Liptov, Horné Považie a Kysuce. „Naši starkí sa poctivo pripravovali celé týždne a snažia sa, aby ich vystúpenie bolo čo najlepšie,“ povedala riaditeľka domova v Horelici, a zároveň organizátorka Emília Hanuláková. „Myšlienka vytvoriť takéto stretnutie na celokrajskej úrovni vznikla pred rokom a podujatie sa osvedčilo ako jedinečná príležitosť prehliadky talentov a zručností,“ dodáva organizátorka. „Žilinský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb a z toho 18 zariadení pre seniorov, podporuje všetky dobré aktivity, pri ktorých sa klienti môžu stretnúť, porozprávať sa a spoločne sa potešiť svojim starostlivo pripraveným program,“ informoval riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Pavol Holeštiak.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK