23. júl 2010 (2)

- Obmedzenie kompetencií kraja kvôli nízkym príjmom pokračuje v kultúre

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 23. júl 2010

Napriek mnohým reštriktívnym opatreniam Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa začína alarmujúci prepad príjmov z dane z príjmov fyzických osôb (DFO) prejavovať v jednotlivých oblastiach kompetencií kraja. Tak ako pred časom informoval predseda ŽSK Juraj Blanár, výpadok DFO je najväčší od roku 2005 a v porovnaní s príjmami v minulom roku má kraj deficit v súčasnosti viac ako 10 miliónov eur. Už od začiatku minulého roka podnes urobil samosprávny kraj úsporné kroky tak, aby mohol predovšetkým napĺňať pre občanov zákonom predpísané povinnosti. Výpadok v príjmoch bol však neočakávane vyšší, ako uvádzali daňové prognózy, a bez pomoci štátu kraj situáciu nezvládne. Po doprave, kde ŽSK upravuje od 1. augusta výšku cestovného v prímestskej autobusovej doprave, sa ďalšie šetriace kroky významne dotýkajú kultúry kraja, ktorú zabezpečuje 23 inštitúcií – múzeá, galérie, kultúrne strediská, divadlá, knižnice a hvezdárne v Liptove, Orave, Turci, Kysuciach a Hornom Považí. Zamestnancom sa znížili osobné príplatky, zrušilo sa vyplácanie odmien, sporí sa v nákladoch na služby a energie. „Sme nútení škrtať aj medzi plánovanými podujatiami. S takýmito rozpočtovými možnosťami viaceré z nich nemôžeme v regiónoch organizovať. Tiež sme obmedzili otváracie hodiny niektorých kultúrnych ustanovizní. Napríklad expozície Považského múzea v Sobášnom paláci v Bytči, Budatíne a Terchovej sú počas pondelkov zatvorené. Turčianska knižnica v Martine zatvorila počas prázdnin svoje dve pobočky,“ uviedol riaditeľ odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou Peter Kubica. Úsporné opatrenia museli kultúrne inštitúcie kraja prijať aj na rok 2011. Žilinský samosprávny kraj žiada vládu SR o kompenzáciu výpadku daňových príjmov. „Kultúra je jedna z oblastí, kde je teraz cítiť výrazný výpadok v rozpočte. Máme ďalšie kompetencie, ktoré sú taktiež ohrozené, a to v školstve, sociálnej oblasti, zdravotníctve či správe ciest II. a III. triedy. K zmenám v prímestskej autobusovej doprave sme už boli nútení pristúpiť. Na odvrátenie zlej situácie potrebuje kraj finančnú výpomoc od vlády SR tak, ako to urobila v prospech obcí a miest v minulom a tomto roku, kedy kompenzáciu samosprávne kraje nedostali. Samosprávne kraje sú práve tak postihnuté výpadkom DFO ako mestá a obce, a preto k nim treba pristupovať rovnako. V opačnom prípade to bude mať negatívne dopady na vykonávanie nezastupiteľných kompetencií pre občanov. “ uzavrel J. Blanár.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky