22. november 2010

- Spojenú školu v Kysuckom Novom Meste opravili za viac ako 1,6 mil. eur

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                               Žilina, 22. november 2010

Dnes na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste slávnostne ukončili ďalší z ôsmich europrojektov rekonštrukcie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Od mája 2009 sa za viac ako 1 677 000 € zo zdrojov Regionálneho operačného programu a finančnej spoluúčasti ŽSK rekonštruovali odborné a všeobecné učebne, dielne, stredisko technicko-informačných služieb (TEI) a stravovňa. „Na objektoch sa zateplil obvodový plášť a vymenili okná. Na dielňach a stravovni sa opravili a zateplili rovné strechy, nízky krov s presvetlením sa vybudoval nad strediskom TEI a nad učebňami sa zateplilo podkrovie,“ informoval nás riaditeľ školy Milan Válek. Ako ďalej doplnil, v rámci projektu sa podarilo postaviť tri učebne informatiky v podkroví pavilónu odborných učební. Projektom sa výrazne zníži spotreba energie na vykurovanie budov, predĺži sa ich životnosť a odstráni sa zatekanie vody do strešného plášťa a pleseň. „Týmito opatreniami dosiahneme podľa energetického auditu úsporu energie o 30 – 40% oproti terajšej spotrebe, čo nám umožní investovať ušetrené financie do ďalšieho rozvoja školy,“ vysvetľuje M. Válek.

Z iniciatívy ŽSK sa zateplili a vymenili okná na školských šatniach. „Rekonštrukcia tohto objektu sa už nedostala do projektu, preto náklady na ich opravu financovala zo svojho rozpočtu krajská samospráva vo výške 46 800 €. Takto sa nám postupne darí skvalitňovať podmienky pre výučbu žiakom a pedagógom v jednotlivých regiónoch kraja,“ spomenul predseda ŽSK Juraj Blanár ďalšie projekty rekonštrukcií stredných škôl v Tvrdošíne, Žiline, Čadci, Krásne nad Kysucou či Martine.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky