22. marec 2010

- Žilinská krajská samospráva sa zapojila do boja proti korupcii

                        Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 22. marec 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podporil projekt Úradu vlády Slovenskej republiky a jeho sekcie kontroly a boja proti korupcii. Zriadením miesta prvého kontaktu počítačovou technikou na Úrade ŽSK na Komenského ulici v Žiline ponúka obyvateľom možnosť dozvedieť sa konkrétne informácie o jednom z najaktuálnejších problémov súčasnosti – korupcii. Na internetovej stránke Úradu vlády SR nájdu aj praktické rady - ako rozpoznať korupciu, ako postupovať pri stretnutí s korupciou, i na koho sa obrátiť v prípade zneužitia moci nad ich majetkom, či právami. „Občania, ktorí nemajú prístup k internetovej sieti a majú skúsenosť či problém s korupciou, môžu každý deň v úradných hodinách od 8.00 do 15.00 hodiny využiť osobný počítač a informovať sa o možnom postupe v oblasti korupcie,“ zhodnotil realizáciu projektu riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak. Bližšie informácie o projekte sa nachádzajú na http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk.

                                                                                Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                      hovorkyňa ŽSK