22. apríl 2010

- Žilinský kraj ožije futbalom
- Na futbalový turnaj sa môžu družstvá prihlásiť do 29. apríla 2010

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 22. apríl 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Úrad vlády SR a Slovenský futbalový zväz pripravujú projekt „SMER AFRIKA 2010“, v rámci ktorého zorganizujú okresné kolá a krajské kolo celoslovenského futbalového turnaja pre chlapcov a dievčatá do 13 rokov (narodení po 1. 1. 1997). Turnaje sa odohrajú od 3. – 26. mája na viacúčelových ihriskách s umelou trávou, postavených s finančnou pomocou Úradu vlády SR a na multifunkčných ihriskách pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Prvé dve víťazné družstvá z krajského kola postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave 1. - 2. júna, pred odletom slovenskej reprezentácie do Juhoafrickej republiky na Majstrovstvá sveta 2010 vo futbale. „Žilinský samosprávny kraj chce spoluprácou na tomto projekte inšpirovať deti a mládež k športovým aktivitám aj mimo vyučovania. Zároveň chceme využiť silný spoločenský fenomén – futbal a postup slovenskej reprezentácie na to, aby sme v deťoch posilňovali národnú identitu a pozitívne vlastenectvo,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Záväznú prihlášku na futbalový turnaj pre mladých športovcov, žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, členov futbalových klubov, záujmových futbalových krúžkov a občianskych združení v kategórii U 13 je potrebné odoslať zodpovednou osobou do 29. apríla 2010. Propozície športovej súťaže, kontakty a bližšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v časti Zaujímavosti - „Smer Afrika 2010“.

                                                                                            Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                                 hovorkyňa ŽSK

  • plagát