20. apríl 2010

- Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej má nového riaditeľa

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 20. apríl 2010

Chirurg MUDr. Peter Dančík sa stal novým riaditeľom Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej. Dnes ho na pôde nemocnice poveril jej vedením predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. P. Dančík, ktorý vyšiel ako víťaz výberového konania na túto pozíciu zo dňa 7. apríla 2010, prichádza do známeho prostredia. V Hornooravskej NsP v Trstenej začínal pred 25 rokmi svoju lekársku prax. „Mojou prioritou je rozvoj nemocnice, získavanie nových zdrojov, maximálna spolupráca so samosprávou a súkromným sektorom. Som otvorený možnostiam. Veľa si sľubujem aj od slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce,“ uviedol nový riaditeľ. S ďalším napredovaním nemocnice počíta aj jej zriaďovateľ. „Žilinský samosprávny kraj vypracoval projekt a podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške približne sedem miliónov eur prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo na zlepšenie infraštruktúry, dobudovanie urgentného príjmu a nákup prístrojového vybavenia. Chceme, aby Hornooravská nemocnica s poliklinikou spĺňala všetky parametre z hľadiska zaradenia do pevnej siete zdravotníckych zariadení,“ doplnil J. Blanár aj na margo plánovanej výstavby chýbajúceho neurologického oddelenia, na ktoré kraj vyčlenil z vlastných zdrojov prvú časť prostriedkov. Spádovou oblasťou Hornooravskej NsP v Trstenej sú okresy Tvrdošín a Námestovo s takmer 65 000 obyvateľmi.

                                                                                                 Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                                      hovorkyňa ŽSK

- nový riaditeľ Peter Dančík (prvý zľava)

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky