2. jún 2010

- Ďalší rozvojový projekt pre odborné školstvo v Žilinskom kraji
- Tisícku študentov gastronómie a hotelierstva čakajú inovácie vo vzdelávaní

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 2. jún 2010

Moderná a zdravá gastronómia. Týmto smerom postupuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v ďalšom skvalitňovaní odborného školstva prostredníctvom úspešného europrojektu Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie v stredných odborných školách. Cieľom projektu je posilnenie odbornosti absolventov v oblasti gastronómie a hotelierstva s dôrazom na najnovšie trendy a potreby európskeho trhu práce. Do projektu sú zapojené štyri stredné odborné školy ŽSK: Stredná odborná škola obchodu a služieb na Ul. 17. Novembra v Čadci, Stredná odborná škola obchodu a služieb na Pelhřimovskej ulici v Dolnom Kubíne, Hotelová akadémia na Ul. Čs. brigády v Liptovskom Mikuláši a Spojená škola na Hlinskej ulici v Žiline. „Projekt je rozdelený do štyroch aktivít, pričom už od začiatku budúceho školského roku 2010/2011 čaká 36 pedagógov týchto škôl vzdelávanie o nových technológiách prípravy jedál a školenia s renomovanými gastronómami,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Weichselgärtner. Po ukončení školenia pedagógovia vytvoria nový elektronický výučbový materiál, ktorého obsahom budú zapracované moderné prvky prípravy jedál a spracovania surovín. Pozornosť bude venovaná najmä racionálnej kuchyni a bioproduktom. Následne spoločne inovujú školský vzdelávací program pre tri moduly – kuchár, čašník a cukrár, pričom zámerom bude aj aktívna spolupráca medzi zúčastnenými školami, výmena skúseností a zvýšenie efektivity práce. „Od ďalšieho školského roku 2011/2012 sa nový školský vzdelávací program zavedie do vyučovania a učebné DVD do praxe pre tisícku študentov všetkých štyroch škôl od prvého až po posledný ročník štúdia,“ uzavrela D. Weichselgärtner. Projekt z Operačného programu Vzdelávanie vo výške 251 869 eur bude ŽSK spolufinancovať čiastkou 13 256 eur. „Ide v poradí o tretí schválený europrojekt, ktorým zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania v Žilinskom kraji. Oblasť gastronómie má v praxi zabehnuté inovatívne postupy, ktoré by si v rámci zvyšovania odbornosti a konkurencieschopnosti mali osvojiť naši pedagógovia aj študenti. A vzhľadom na to, že v dnešnej dobe stúpa počet ľudí, ktorí sú odkázaní na bezlepkovú stravu a iné diéty, oceňujem, že projekt rieši aj takéto špecifiká stravovania,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Ďalšími úspešnými europrojektmi ŽSK na rozvoj stredného odborného školstva sú projekty Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji a Moderná škola v praxi.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK