2. júl 2010

- Grant kultúry Žilinského kraja získalo v roku 2010 spolu 113 uchádzačov

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina, 2. júl 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v roku 2010 podporil v dvoch kolách Grantového systému pre oblasť kultúry 113 projektov za 80 402 eur. V rámci II. kola, do ktorého sa mohli záujemcovia prihlásiť do konca mája, sa o podporu uchádzalo dovedna 133 žiadateľov z radov obcí a miest, fyzických a právnických osôb – podnikateľov. Úspešným 44 žiadateľom (Horné Považie – 7, Kysuce – 9, Orava – 10, Turiec – 11, Liptov – 7) rozdelila grantová komisia a predseda kraja sumu 32 161 eur. „Už tretí rok udeľujeme financie z rozpočtu kraja prostredníctvom grantu samostatne kultúre, preto nás teší, že vo svojich projektoch nás mnohé obce, spevácke a tanečné skupiny, občianske združenia, organizátori podujatí, vydavatelia či aktivisti v obnove pamiatok vnímajú ako partnerov,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Dodal však, že približne štvrtina žiadateľov sa z boja o dotáciu vyradila sama, keďže pri ich žiadostiach chýbali dôležité prílohy, nedostatky sa objavili v rozpočtoch projektov a problémom boli i stanovy žiadateľov, z ktorých nevyplývala kultúrna činnosť. V mnohých prípadoch prišli žiadosti po termíne dodania, a preto museli byť vyradené. V I. kole 3. ročníka Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry sa rozdelilo 48 241 eur na 69 projektov.

Najviac žiadostí, až 40, bolo doručených z regiónu Orava. Žiadosť poslala aj obec Malatiná z Oravy, ktorá získala 1300 eur na zorganizovanie X. ročníka medzinárodného festivalu valaskej kultúry – Bačovské dni. Z 33 zaslaných žiadostí z regiónu Horné Považie uspel i projekt Občianskeho združenia Súľovské skaly, ktoré za 2000 eur opraví národnú kultúrnu pamiatku v prostredí prírody Súľovských skál. Tá sa bude následne využívať na kultúrno-výchovné podujatia. Obnovy sa dočká tiež národná kultúrna pamiatka Kostol sv. Šimona a Júdu z roku 1334 vo farnosti Liptovské Sliače. S prispením sumou 1500 eur sa na kostole odstránenia poškodené fasádne omietky a zrealizujú sa nové maľby. Z regiónu Liptov bolo zaslaných 19 žiadostí. Z Kysúc sa o dotáciu uchádzalo 20 projektov. Spomedzi nich bola úspešná obec Lodno, ktorá na opravu zvonice zo začiatku 19. storočia získala 786 eur. Zrekonštruujú sa popraskané steny zvonice, vydláždi sa interiér, osadia sa lavičky a oplotí sa okolie pamiatky. Povedomie o histórii a živote turčianskej obce Turček sa zvýši vďaka monografii o obci, ktorú vydajú s finančnou podporou ŽSK vo výške 1000 eur. Z regiónu Turiec sa o dotáciu z grantového systému uchádzalo 21 žiadateľov.

Od roku 2008 podporila krajská samospráva z Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry 438 projektov za 413 142 eur. Viac informácií o úspešných žiadateľoch nájdete na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v sekcii Aktuality, alebo v časti Granty a dotácie.

 

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky