19. január 2010

- Kam na strednú školu v Žilinskom kraji?
- Na budúcich prvákov čakajú nové študijné odbory

                       Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                            Žilina, 19. január 2010

Uchádzači o štúdium na strednej škole alebo zákonní zástupcovia maloletého uchádzača si môžu vybrať spomedzi 68 stredných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktoré v súčasnosti navštevuje 35 242 žiakov. Stredné školy v pôsobnosti ŽSK plánujú prijať v školskom roku 2010/2011 do prvého ročníka 8 993 žiakov. Zákonný zástupca žiaka základnej školy môže podať dve prihlášky na vzdelávanie, a to na dve rôzne stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. „Prihlášku treba podať riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a do 10. apríla na ostatné odbory,“ uviedla riaditeľka odboru školstva ŽSK Dana Weichselgärtner. Žiaci si môžu spomedzi škôl ŽSK vybrať medzi gymnáziom, konzervatóriom a strednou odbornou školou (SOŠ). V školskom roku 2009/2010 bol v regióne Kysuce najväčší záujem o štúdium na Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu v Čadci a v regióne Liptov na Spojenej škole v Ružomberku, odbor Hotelová akadémia. Na Hornom Považí bolo najžiadanejšou školou Gymnázium na Veľkej Okružnej v Žiline a v Turci patrí prvenstvo Gymnáziu vo Vrútkach. Na Orave bol najväčší záujem o štúdium na Spojenej škole v Námestove, ktorá pokračuje v tradícii kvalitného vzdelávania v odboroch Hotelová akadémia a Obchodná akadémia.

Okrem doterajších odborov sa na stredných školách ŽSK v školskom roku 2010/2011 otvoria nové študijné odbory ako manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle na SOŠ technickej v Čadci, na Spojenej škole v Nižnej a na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne. Žiakov na Liptove môže zaujať štúdium stylingu a marketingu na Spojenej škole v Ružomberku. SOŠ lesnícka v Liptovskom Hrádku, SOŠ rybárska v Mošovciach a SOŠ strojnícka v Kysuckom Novom Meste pripraví žiakov tiež na podnikanie pre rozvoj vidieka. S odborom logistika prichádza Stredná priemyselná škola v Martine a Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, ktorá zároveň ponúka možnosť študovať i v ďalšom novom odbore informačné a sieťové technológie.

Na základe spolupráce s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny môže Žilinský samosprávny kraj konštatovať, že na trhu práce je najväčší dopyt po absolventoch škôl, ktoré pripravujú na budúce profesie ako kuchár, predavačka, murár, tesár, zámočník, obrábač kovov, obsluha CNC strojov, elektromechanik a zdravotná sestra. Úrady práce v Žilinskom samosprávnom kraji tiež evidujú najnižší počet nezamestnaných absolventov študijných a učebných odborov polygrafia a médiá, aplikovaná chémia a učiteľstvo.

Kvalitu štúdia na stredných školách sa snaží krajská samospráva neustále zvyšovať prostredníctvom maximálneho čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. „V roku 2009 sme podporili vzdelávacie projekty na školách za takmer 3,6 milióna eur. Okrem toho sme za viac ako 8,2 milióna eur rekonštruovali a modernizovali budovy škôl, čím sme skvalitnili podmienky na výučbu, ktoré si naši pedagógovia i žiaci zaslúžia,“ zhodnotil investície predseda ŽSK Juraj Blanár.

                                                                                               Mgr. Zuzana Muchová

                                                                                                      hovorkyňa ŽSK

 

- Otvorenie koncertnej sály na                - Debarierizácia Obchodnej akadémie

Konzervatóriu v Žiline                            v Čadci                                                       

          

- Modernizácia SOŠ stavebnej                  - Rekonštrukčné práce na Gymnáziu

v Liptovskom Mikuláši                                   V. Paulinyho - Tótha v Martine

            

- Otvorenie multifunkčného ihriska na Spojenej škole Medvedzie v Tvrdošíne

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky