19. február 2010

- Ďalšie investície kraja do moderných nemocníc
- Spolu 376 000 eur do nemocníc z 1. úpravy rozpočtu kraja

                         Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 19. február 2010

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválilo v rámci prvej úpravy rozpočtu spolu 376 116 eur pre všetky svoje 4 nemocnice. „Je pre nás rozhodujúce, aby sme napriek výpadkom príjmov v rozpočte neustále udržiavali a postupne zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb v našich nemocniciach na európsky štandard. Aktuálne financujeme nákup prístrojovej techniky, sanitných vozidiel a zriadenie nového špecializovaného pracoviska,“ zhodnotil investíciu do zdravotníctva predseda ŽSK Juraj Blanár. Nové neurologické oddelenie sa zriadi v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej. Finančné prostriedky vo výške 60 000 eur poslúžia na 1. etapu jeho výstavby. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne získa 40 000 eur na sanitné vozidlo pre ambulanciu záchrannej zdravotnej služby. Na rovnaký účel schválili poslanci Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši 30 000 eur. Prístrojové vybavenie za viac ako 246 000 eur pribudne v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, ktorá má s počtom cca 126 tisíc obyvateľov najväčšiu spádovú oblasť z nemocníc ŽSK. Na úrazovú chirurgiu sa zakúpi RTG prístroj, terajší je už v havarijnom stave, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie sa vybaví operačnými stolmi a operačnými lampami.

Žilinský samosprávny kraj okrem financovania z vlastného rozpočtu aktívne zapája nemocnice do procesu čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Má za sebou niekoľko úspešných projektov. Hornooravská nemocnica v Trstenej vďaka európskym zdrojom za viac ako 2 000 000 eur s výrazným prispením ŽSK 593 000 eur v minulých rokoch zrekonštruovala detské oddelenie a vybudovala v nemocnici NIS (komplexný nemocničný informačný systém). Liptovská nemocnica so 150 ročnou tradíciou prostredníctvom eurofondov vo výške 698 000 eur rekonštruovala a zmodernizovala psychiatrické oddelenie a znížila energetickú náročnosť interného pavilónu. V Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne za viac než 3 200 000 eur z EÚ a spolufinancovania ŽSK vo výške 2 600 000 eur vystavala operačné sály, oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny a centrálnej sterilizácie. Špičkové vybavenie pôrodných, operačných sál a izieb, do ktorých kraj investoval 2 600 000 eur, zaradilo Kysuckú nemocnicu s poliklinikou v Čadci medzi najmodernejšie v tejto oblasti na Slovensku.

                                                                                         Mgr. Zuzana Muchová

                                                                                                hovorkyňa ŽSK

 

- Oravské deti deťom na detskom          - operačné sály v LNsP Liptovský Mikuláš

oddelení v HNsP Trstená                                                    

               

- Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie       - operačné sály DNsP v Dolnom Kubíne

v KNsP Čadca