18. október 2010

- Drevári z Krásna pracujú v najmodernejších dielňach vo svojom odbore na Slovensku
- Kraj slávnostne ukončil štvrtý školský europrojekt

                         Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                           Žilina, 18. október 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dnes slávnostne ukončil už štvrtý školský europrojekt z Regionálneho operačného programu. Študenti Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou pracujú od nového školského roku 2010/2011 v najmodernejších dielňach vo svojom odbore na Slovensku s celkovou rozlohou 1500 m2. ŽSK získal na rekonštrukciu budovy školy a budovy odborného výcviku nenávratný finančný príspevok vo výške 998 413 eur. Celkové náklady na stavbu predstavujú 1 175 276 eur. Na realizácii sa finančne podieľal ŽSK povinným 5% spolufinancovaním a s ďalšou dotáciou súvisiacou s nutnými opravami.

Výhody projektu podľa riaditeľa školy Jána Palka pocítili už predošlú zimu, keď sa od júla 2009 na hlavnej budove školy vymenili okná, zateplil obvodový plášť a únikové schodisko. „Projekt vyriešil náš dlhodobý problém so spotrebou tepla. V budove školy minieme 585,8 GJ tepla ročne, čo je o 47% menej a v dielňach ročne spotrebujeme 804,2 GJ tepla, teda o 65% menej ako doteraz. Ušetrené finančné prostriedky môžeme použiť na to, aby sme si dokúpili chýbajúce náradia alebo obnovili už opotrebovaný strojový park,“ zdôvodnil J. Palko. Podpredseda ŽSK Jozef Štrba doplnil, že priemerná úspora tepla vo výške približne 60% je v ekonomike školy výrazné plus. „Za takýchto podmienok môže viac prostriedkov vynakladať na výchovno-vzdelávací proces a nie na vlastnú prevádzku. Som rád, že škola, bez ohľadu na tento projekt, má snahu pomáhať sama sebe aj tým, že recykluje kompletne celý drevený odpad, ktorý vzniká pri odbornom výcviku v dielňach, čo je ďalší krok k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov,“ uzavrel J. Štrba.

V roku 2010 projekt pokračoval prácami na budove odborného výcviku, urobila sa sedlová strecha vrátane nových strešných konštrukcií a krytiny, vymenili sa okná, nasledovalo zateplenie budovy, stavebné úpravy dielní, namontovala sa nová vzduchotechnika. Nové odborné učebne tak využívajú stolári, murári, tesári, maliari, ale aj čalúnnici. V SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou študuje v školskom roku 2010/2011 spolu 502 študentov, z toho 71 dievčat, v 12 študijných a učebných odboroch v 20 triedach.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky