18. marec 2010

- Rozdelili viac ako 48 tisíc eur na kultúru v kraji
- Podporu na svoje kultúrne projekty žiadalo 300 žiadateľov

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 18. marec 2010

Viac ako tristo žiadateľov z radov obcí, fyzických a právnických osôb sa uchádzalo o finančnú podporu z Grantového systému Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pre oblasť kultúry. V prvom kole, do ktorého sa mohli uchádzači zapojiť do 31. januára 2010, úspešným 69 žiadateľom (Horné Považie – 12, Kysuce – 11, Orava – 16, Turiec – 15, Liptov – 15) rozdelila grantová komisia a predseda kraja sumu 48 241 eur. „Už po tretí krát udeľujeme financie z rozpočtu kraja prostredníctvom grantu samostatne kultúre, preto nás teší, že vo svojich projektoch nás mnohé obce, spevácke a tanečné skupiny, organizátori podujatí, vydavatelia či aktivisti v obnove pamiatok vnímajú ako partnerov,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Dodal však, že približne štvrtina žiadateľov sa z boja o dotáciu vyradila sama, keďže pri ich žiadostiach chýbali dôležité prílohy, nedostatky sa objavili v rozpočtoch projektov a problémom boli i stanovy žiadateľov, z ktorých nevyplývala kultúrna činnosť.

Druhé kolo sa vyhlási 1. mája 2010 a uchádzači môžu žiadosti o grant zasielať do 31. mája 2010, pričom sa im rozdelí suma 32 161 eur. Poslanci ŽSK upravili celkový balík na tohtoročný kultúrny grant na sumu 80 402 eur. Viac informácií o grantovom systéme nájdete na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v sekcii Oznamy, časti Granty a dotácie.

 

                                                                                                  Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                                        hovorkyňa ŽSK

Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry – 2010 (prvé kolo)

Horné Považie, zoznam podporených žiadostí

č. Žiadateľ Názov projektu Pridelená suma

1 Nadácia POLIS Žilinský literárny festival (7. ročník) 850,00

2 Obec Súľov - Hradná Zachovanie tradícií na Hornom Považí 1 600,00

3 Obec Podhorie Monografia o obci Podhorie 1 430,00

4 OZ Polonus (II.) Kniha "Wedrówki dolina Wagu - miasto Bytča i iego okolica" 600,00

5 Obec Svederník Sochárske sympózium venované Hložníkovi, vytvorenie krížovej cesty 1 000,00

6 OZ Rozvoj obce Čičmany Cesty za poznaním minulosti v boji proti fašizmu v obci Čičmany - oprava vojnového hrobu padlých neznámych hrdinov v 2. sv. vojne k 65. výročiu oslobodenia - zveľadenie kultúrneho dedičstva 500,00

7 OZ PRÍSTAV VLČINCE SPOZNÁVAME ĽUDOVÉ REMESLÁ 500,00

8 Obec Bitarová Folklórny súbor ľudových piesní "BITAROVANKA" 600,00

9 Miestne kultúrne stredisko Terchová 21. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej 600,00

10 Krajské kultúrne stredisko Žilina (II.) Trnovské hody sv. Juraja 500,00

11 Združenie na záchranu Lietavského hradu, Lietava Záchrana gotickej kaplnky Lietavského hradu III. Etapa 500,00

12 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žilina - Duchovná správa kostola sv. Barbory Krížová cesta pre mesto Žilina a Žilinskú diecézu 969,00

 

Kysuce, zoznam podporených žiadostí

č. Žiadateľ Názov projektu Pridelená suma

1 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Makov Podpora prezentácie a činnosti mládežníckeho speváckeho zboru 600,00

2 Obec Korňa Kornianske slávnosti 2010 500,00

3 Obec Skalité 19. Goralské slávnosti 2 000,00

4 Obec Čierne "HĽADAJME, ČO NÁS SPÁJA" 666,00

5 Mgr. Vladimír Adámek Fotografické tvorivé dielne a škola fotografovania 800,00

6 Obec Klubina Oslavy pri príležitosti 18. výročia vyhlásenia zvrchovanosti SR - Vatra zvrchovanosti 510,00

7 Obec Olešná Monografia obce Olešná 643,00

8 MAGMA - Mária Ščuryová Knižná publikácia o najkrajších Kysučankách 1 100,00

9 Občianske združenie Kysucký kultúrny kruh Celoslovenská súťaž mladých heligonkárov pod Slovenským orlojom 1 490,00

10 Jednota dôchodcov na Slovensku, okresná organizácia Čadca Okresná prehliadka speváckych súborov seniorov "Znie pieseň naša" 1. ročník 838,00

11 Základná umelecká škola Kysucký Lieskovec Tvorba mladých skladateľov pomocou hudobného softwaru 500,00

 

Orava, zoznam podporených žiadostí

č. Žiadateľ Názov projektu Pridelená suma

1 Mesto Tvrdošín (I.) Ukáž svoj talent a buď STAR - šanca pre mladých 800,00

2 Základná škola Rudolfa Dilonga DilongStar 2010 800,00

3 Základná škola s materskou školou Novoť Zlepšenie materiálno-technického vybavenia speváckeho zboru 650,00

4 Obec Oravská Polhora Gajdovačka 2010 - XI. Medzinárodný gajdošský festival a medzinárodná súťaž mladých gajdošov 500,00

5 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov Oprava kazateľnice z rímskokatolíckeho kostola sv. Jakuba st. v Bobrove 500,00

6 Obec Zázrivá Zázrivské dni 2010 500,00

7 Obec Habovka (II.) Vidiečanova Habovka 2009 - VIHA 500,00

8 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (II.) 150. výročie narodenia Martina Kukučína 500,00

9 Ing. Juraj Kudjak, Ľudovo-umelecké Čičmany Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane - Celoslovenské stretnutie fujarášov v Čičmanoch, 5. ročník 500,00

10 Dom kultúry v Námestove (II.) Gorazdovo výtvarné Námestovo - XV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže s medzinárodnou účasťou zameranej na národnú históriu 800,00

11 Základná umelecká škola P.M.Bohúňa 14. Medzinárodná súťaž B. Warchala v hre na sláčikových nástrojoch TALENTY PRE EURÓPU 800,00

12 Mesto Trstená XX. Ročník festivalu dychových hudieb TRSTENSKÁ KRÍDLOVKA 780,00

13 ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zakamenné Propagácia detskej tvorivosti na Svetovom divadelnom festivale - Lingen 2010 500,00

14 Spolok dychovej hudba Tvrdošanka Výroba zvukového nosiča 500,00

15 Folklórny súbor Fľajšovan Medzinárodný detský festival Folklór bez hraníc - II. ročník 519,00

16 Ing. Marek Murina Kniha: Podbiel, jeho život, kultúra, hudobné telesá, piesne, šport a Urbár 500,00

 

Turiec, zoznam podporených žiadostí

č. Žiadateľ Názov projektu Pridelená suma

1 Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilinské pódium: "Piesňou a slovom oslavujme Boha" 643,00

2 Obec Podhradie Prehliadka folklórnych skupín a súborov, výstava amatérskych výtvarných umelcov s tvorivou dielňou a rekonštrukcia charakteristickej stavby sypárne ako sprievodné podujatia výstavy Kvet Podhradia 2010 500,00

3 Obec Sučany Hodžove dni - 6. ročník a ich kultúrny význam 500,00

4 Slovenské komorné divadlo Martin (I.) Kumšt 1 000,00

5 Slovenské komorné divadlo Martin (II.) Radúz a Mahuliena 500,00

6 Ing. Arch. Rudolf Fraštia - IMA Výstava: BONSAI - môj priateľ 500,00

7 Turčianska knižnica v Martine (I.) V knižnici ako doma... 1 000,00

8 Matica slovenská (I.) Kniha slovenského drotárstva 643,00

9 Turčianska galéria v Martine (I.) Obnova stálej expozície galérie "Slovenská výtvarná moderna v Turci" 500,00

10 Turčianska galéria v Martine (II.) Marcel Dúbravec - okamihy krásy 500,00

11 Obec Turčianska Štiavnička Vybudovanie literárno-múzejnej expozície v Rodnom dome spisovateľa Jána Kostru 500,00

12 Slovenská národná knižnica (I.) Cena a prémie J.M.Hurbana 644,00

13 Obec Bystrička "90 rokov pôsobnosti divadelného súboru Pišinger" 1 000,00

14 Turčianske kultúrne stredisko (II.) Medzinárodné maliarsko-rezbárske sympózium 719,00

15 Mesto Turčianske Teplice Medzinárodný folklórny festival Bukovinské stretnutia v Turčianskych Tepliciach 500,00

 

Liptov, zoznam podporených žiadostí

č. Žiadateľ Názov projektu Pridelená suma

1 Mesto Liptovský Hrádok AKORDY v hudbe a v speve amatérov 700,00

2 Občianske združenie "Folklórny plamienok" Detský folklórny festival "Pod Skalkou" - Ploštín 2010 500,00

3 Nadácia na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku Pocta KU pri príležitosti 10. výročia/Umelci pre Katolícku univerzitu v Ružomberku 643,00

4 Obec Važec Slávnosť Otvárania studničiek a vítania jari spojená s oslavami 730 výročia prvej písomnej zmienky o obci Važec 643,00

5 Pramienok, n.o. 20. výročie DFS PRAMIENOK 600,00

6 Obec Liptovské Sliače Sliačanček a ľudová kultúra 643,00

7 Obec Likavka Celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru a XXXV. Ročník Detského folklórneho festivalu v Likavke 500,00

8 Liptovská knižnica G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Pamätnica 28 rokov literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka 500,00

9 Mesto Liptovský Mikuláš (I.) 36. ročník BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2010 600,00

10 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši (II.) LIPTOVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ 700,00

11 Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Cyprián Majerník 1909 - 1945 (výstava) 1 000,00

12 Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskej Osade Zbierka básní Emila Šípku: Svedomie 500,00

13 Tanečný klub JESSY Vavrišovo MAJSTROVSTÁ SLOVENSKA STO D IDO 2010 800,00

14 Spolok Martina Rázusa, o.z. Sláva šľachetným (Bjőrson, Janoška, Seton-Watson: vedecko-popularizačné podujatie) 500,00

15 Liptovské múzeum v Ružomberku Historická budova Soľného úradu v dejinách Horného Liptova 818,00