18. august 2010

- Predseda kraja J. Blanár ponúkol povodňami postihnutým obciam pomoc ťažkými mechanizmami
- Správa ciest ŽSK zasahovala počas povodní na cestách II., III., ale aj I. triedy

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 18. august 2010

Na obhliadku škôd v regióne Turiec po posledných povodniach z 15. a 16. augusta 2010 prišiel predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár, kde sa stretol s predsedníčkou vlády Slovenskej republiky Ivetou Radičovou. Spolu si prešli zaplavenú obytnú časť obcí Dražkovce a Sklabiňa, kde museli ľudia, podobne ako v ďalších turčianskych obciach, bojovať s vodným živlom. Predseda ŽSK uviedol, že kraj vie pomôcť pri odstraňovaní povodňových škôd prostredníctvom techniky Správy ciest ŽSK. „Už teraz pomáhame našimi ťažkými mechanizmami najviac postihnutým obciam s odstraňovaním nánosov bahna a navlečeného kameňa. V Sklabini sme poskytli bager, piesok na vrecovanie a ochranu sme doviezli do Čepčína, Blažoviec, Bodorovej a Hája. Operatívne sme zasahovali aj na ceste I. triedy pri Košťanoch nad Turcom a z nedele na pondelok sme pri Dubnej Skale odstraňovali nánosy bahna a vyslobodzovali zapadnuté vozidlo. Je to prvá pomoc, ktorú môžeme z našej strany poskytnúť. Starostom postihnutých obcí som i dnes ponúkol, že s našimi mechanizmami im budeme do budúcnosti plne k dispozícii,“ uviedol J. Blanár, pričom doplnil, že kraj musí tiež opraviť vlastné škody na cestách II. a III. triedy. „V Turčianskom Jasene je nad cestou rozsiahly zosuv svahu tesne pred vstupom do obce, ktorý budeme riešiť ako havarijný stav spôsobený prívalovými dažďami. Podmyté opory mostov máme v Tomčanoch a Dubovom. Poškodené priepusty a rigoly, ktoré nestíhajú odvádzať takéto prívalové vody, musíme spevniť vo Valentovej-Laskári, Ivančinej a Jasenove, aby sme do budúcnosti predišli podmývaniu svahu cestného telesa a ďalšiemu trhaniu, prípadnému úplnému odtrhnutiu vozovky. Verím, že návšteva pani premiérky, ktorá si následky povodní pozrela osobne, napomôže tomu, aby finančná pomoc od vlády prišla postihnutým čo najskôr,“ uzavrel predseda ŽSK J. Blanár.

Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK